Column: AOW en spaargeld? Let goed op!

Heeft u AOW en verder weinig inkomen, maar wel spaargeld? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2016 te maken met de afschaffing van de ouderentoeslag en dus met belastingverhoging. U moet dan (meer) belasting gaan betalen over uw vermogen en u verliest misschien ook nog uw huurtoeslag en zorgtoeslag.
U krijgt hiermee te maken als u in 2015:

-65 jaar of ouder bent voor 1 oktober 2015;
-én minder inkomen heeft dan € 20.076;
-én meer vermogen heeft dan € 21.330 of samen met uw partner € 42.660.

Nu nog tot eind 2015 hebben AOW’ers een extra vrijstelling voor belastingvrij vermogen (spaargeld):

-AOW met een inkomen minder dan € 14.431, dan heeft u nu een vrijgesteld vermogen van € 49.566;
-AOW met een inkomen tussen € 14.431 en € 20.075, dan heeft u nu een vrijgesteld vermogen van € 35.448.

Vanaf 1 januari 2016 hebben alle AOW’ers alleen nog de vrijstelling die iedereen heeft:

€ 21.437 per persoon of € 42.874 als u samen bent.

Daardoor gaat u meer belasting betalen! Heeft u op 1 januari 2016 meer vermogen dan € 21.437? Dan krijgt u geen huurtoeslag meer! En heeft u op 1 januari 2016 meer vermogen dan € 103.941? Dan krijgt u ook geen zorgtoeslag meer!

Is er nog wat aan te doen? Jawis, wês tûk en fluch!
U kunt door te schenken uw vermogen verlagen.
Per jaar mogen ouders aan ieder van hun kinderen belastingvrij schenken tot maximaal € 5.277 per kind. Ouders kunnen eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij een hoger bedrag schenken: maximaal € 25.322.

Vooral een “papieren schenking” is slim om te doen!

U schenkt dan geen contant bedrag, maar de notaris maakt een akte van schenking waarin u verklaart een bedrag (de schenking) schuldig te zijn aan de kinderen. Voorwaarde is wel dat u aan uw kinderen 6% rente betaalt over het aan hen schuldig erkende bedrag. Maar u houdt het geld gewoon tot uw beschikking. En de kinderen kunnen de rente ook weer aan u teruggeven (schenken). Hierdoor kunt u nog in 2015 uw vermogen “op papier” verlagen en voorkomen dat u meer belasting moet gaan betalen of toeslagen kwijtraakt in 2016. Maar dan moet u wel opschieten en het nog dit jaar regelen.

Meer voordelen van de papieren schenking zijn dat de kinderen het bedrag pas ontvangen bij overlijden van de ouders, waardoor er erfbelasting wordt bespaard. Als u wordt opgenomen in het verzorgingstehuis is door uw lagere vermogen ook uw eigen bijdrage voor de zorg lager.