Column: Eigen woning en hypotheek

Een huis kopen met eigen geld? Dat kin de brune net lûke... Dus heeft bijna iedereen met een eigen woning heeft wel eens met hypotheek te maken gehad.

We zeggen dan dat “er een hypotheek op het huis zit”, waarmee wordt bedoeld dat er een lening op de woning is afgesloten. Die lening wordt meestal afgesloten bij een bank.

Toch is een hypotheek niet hetzelfde als een lening. Als er een lening wordt afgesloten bij een bank, bijvoorbeeld om een woning te kopen of te verbouwen, wil de bank zekerheid dat de lening uiteindelijk ook weer wordt afbetaald. Die zekerheid geeft u aan de bank door hypotheek aan de bank te geven. Daardoor wordt uw huis onderpand voor het terugbetalen van de lening.

Het hypotheekrecht moet worden vastgelegd in een notariële akte. Het is namelijk voor de bank van groot belang dat door de notaris wordt nagegaan of de woning ook echt uw eigendom is. Ook checkt de notaris hoe en wanneer de eigendom is verkregen en of de koopsom destijds wel is betaald. Verder wil de bank weten of u al eerder een lening (bij een andere bank) heeft afgesloten. Soms wordt afgesproken dat de "oude" lening  wordt afgelost uit de nieuwe lening, waarvoor weer een nieuwe hypotheek wordt gevestigd. De notaris zorgt daarvoor.

Komt u uw financiële verplichtingen, zoals aflossing en rentebetaling niet na, dan mag de bank vanwege het hypotheekrecht de woning in het openbaar verkopen. Het gaat dan om een zogenaamde "executie veiling". Dit is een gedwongen veiling door de bank.  Dit is een belangrijk verschil met de "vrijwillige veiling", waarbij de verkoper zelf de woning wil verkopen.

De notaris zorgt er ook voor dat u als eigenaar van de woning goed wordt voorgelicht. Wat mag u nog wel en wat mag u niet meer, zodra u uw woning belast met een hypotheekrecht. Of misschien heeft u nog vragen over de afspraken die u gemaakt heeft over de lening. Ook zorgt de notaris ervoor dat de akte wordt ingeschreven in het kadaster, waardoor voor elke woning geregistreerd staat of er een hypotheek op rust.

Ook kan het handig zijn om voor een hoger bedrag hypotheek te geven, dan dat u op dat moment wilt lenen. In dat geval geeft u in de notariële akte alvast meer zekerheid aan de bank, dan nodig is. U heeft dan al financiële ruimte gemaakt voor de toekomst. Bijvoorbeeld u leent € 20.000. In de hypotheekakte tekent u voor een hypotheek van € 30.000. De bank heeft dan de zekerheid dat zij tot maximaal € 30.000 op u (en de verkoopopbrengst van uw woning) kan verhalen. Indien u later een bedrag wilt “bijlenen” dan is dat (in overleg met de bank) mogelijk. In het voorbeeld had u nog € 10.000 ruimte. U hoeft dus niet opnieuw naar de notaris voor een hypotheekakte en dat levert een kostenbesparing op.

Tot slot nog goede raad: heeft u na 1 januari 2013 voor uw eigen woning geld geleend van familie of uw BV? Dan moet u deze lening zelf melden bij de belastingdienst!

Als u dat niet doet dan heeft u geen recht op aftrek van uw rente! U moet dit melden voor 31 december van het jaar NA het jaar waarin de lening is afgesloten. Via de website van de belastingdienst kunt u hiervoor een formulier downloaden.