Column: Oprichting vereniging of stichting

Natuurlijk is sport en muziek leuk, gezellig en gezond voor ons, of we het nou actief of als toeschouwer beleven. Bovendien verbindt het mensen met elkaar en dat is een groot goed. Daarom is het verenigingsleven van grote maatschappelijke waarde binnen onze regio. Denk maar eens aan de Profronde Surhuisterveen, het Concours Hippique  Buitenpost, de Boys in Harkema, de Gondelvaart Drogeham, of de Bicycle Showband Crescendo en Blaast de Bazuin, het Oldtimerfestival, en alle regionale sportverenigingen. It brûst yn ús regio!

Oprichting van een vereniging (meestal) en een stichting (altijd) gaat via de notaris. In de akte van oprichting worden de statuten opgenomen, met daarin de omschrijving van het doel van de vereniging of stichting. Het kan slim zijn voor een vereniging of stichting om bij de belastingdienst het etiket "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI)  of "Sociaal Belang Behartigende Instelling" (SBBI) aan te vragen, omdat dat belastingvoordeel kan opleveren, zoals bijvoorbeeld:

- geen erfbelasting of schenkbelasting over ontvangen erfenissen of schenkingen betalen;
- donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 
Wat is nodig om ANBI te worden?
Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet het gaan om een doelstelling die direct het algemeen belang raakt, zoals bijvoorbeeld bejaardenzorg en genezing of verpleging van zieken. Hieronder valt dus niet een doelstelling die alleen dienstbaar is aan een individueel belang, zoals ontspanning of gezelligheid. Sport, spel en vermaak gelden daarom meestal niet als "algemeen nut" omdat het gaat om het individuele belang van de leden.

Wat is nodig om SBBI te worden?
Er moet sprake zijn van een instelling die er primair is voor de individuele belangen of een kleine doelgroep en óók maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van bijdragen aan de individuele ontplooiing van de leden en de samenhang en gezondheid van de samenleving.
U kunt dan denken aan: een zangkoor, muziekvereniging, sportorganisatie, jeugdgroep, buurtvereniging, hobbyclub, jeugdvakantiekamp, speeltuin, personeels- en ouderenvereniging.
Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek.

Op www.belastingdienst.nl kunt u vinden hoe u gebruik kunt maken van de ANBI of SBBI-regeling.