Column: Over de notariële volmacht

U en uw partner zijn geen achttien jaar meer, maar gezond en helder van verstand en dus goed "by sûp en stút". Niks aan de hand dus. Maar: "de tiid hâld gjin skoft".
Wat als u toch een dagje ouder wordt en één van beiden raakt (tijdelijk) in de war? Of u wordt wat vergeetachtig of u krijgt een beroerte of raakt in coma. Wat dan? U wilt uw partner in de toekomst niet belasten met allerhande moeilijke zaken en dat hoeft ook niet. Want er is een eenvoudige oplossing: de notariële volmacht.

U en uw partner laten dan door de notaris uit voorzorg een akte van volmacht opmaken waarbij u elkaar aanwijst als gemachtigde voor (bijna) alles wat zich in het leven maar kan aandienen.
Stel uw partner wordt "minder" en wordt (tijdelijk) opgenomen in een verzorgingstehuis. U kunt of wilt niet meer alleen in uw woning blijven wonen. U wilt de woning verkopen, maar u heeft de handtekening van uw partner nodig en die is niet meer goed "by sûp en stút". Als uw partner niet helder van geest is of niet aanspreekbaar, dan is hij of zij niet meer in staat om te tekenen voor belangrijke zaken.

Als u bij de notaris ooit uit voorzorg een volmacht heeft getekend is er geen probleem, want dan kunt u ook namens uw partner tekenen. Als u niet zo'n volmacht heeft laten maken door uw notaris zult u uw partner eerst onder bewind moeten laten stellen en daar komt veel meer bij kijken, want daar komt de rechter aan te pas en het duurt allemaal langer. Ik vertelde u de vorige keer al over bewind.

U kunt de notaris ook een volmacht laten opmaken waarbij u niet alleen uw partner aanwijst als gemachtigde voor noodgevallen, maar bijvoorbeeld ook (één van) de kinderen. Het is ook mogelijk een vertrouwenspersoon aan te wijzen in de volmacht die geen familie is.

Stel u tekent vandaag bij de notaris zo'n volmacht, uit voorzorg voor de toekomst. Degene die u heeft aangewezen als gevolmachtigde mag dan ook vanaf vandaag namens u optreden. Dat vind u misschien een vervelende gedachte, want u wilt nú nog wel graag "zelf baas blijven". Juist daarom wordt zo'n volmacht door de notaris opgesteld als een notariële akte. Die akte wordt in de kluis van de notaris bewaard, tot het moment dat het nodig is. Pas dan wordt een afschrift van de volmacht door de notaris afgegeven. Zolang de door u aangewezen gevolmachtigde geen afschrift van de akte heeft, kan hij of zij ook niet namens u optreden, want hij of zij heeft geen bewijsstuk. U kunt zelfs precies laten omschrijven in de volmacht voor welke gevallen de notaris een afschrift van de volmacht aan uw gemachtigde mag afgeven.

Kortom: een notariële volmacht is heel praktisch!

Voor de goede orde: een notariële volmacht is bedoeld voor als u beiden nog in leven bent, maar één van beiden is (tijdelijk) niet aanspreekbaar. Een testament op de langstlevende is bedoeld voor het geval één van u beiden overlijdt. Maar daarover een andere keer meer.