Column: Samenwonen en een huis kopen

Jullie wonen al een tijdje samen of gaan binnenkort samenwonen. Nu staan jullie op het punt om samen een huis te kopen. Maar let op: samen een huis kopen is niet alleen leuk, je moet ook veel regelen en vastleggen. En daarbij moet je vaak rekening houden met hele vervelende situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. Wat als het niet meer werkt tussen jullie? Of als één van jullie overlijdt? Sûnder wetter kin gjin keal fersûpe, oftewel: niets gebeurt vanzelf. Dus regel je zaakjes bij de notaris!

Als je samen een huis koopt en je bent niet getrouwd, dan kun je het beste een samenlevingscontract laten opstellen door een notaris. Hierin kun je eigenlijk alles regelen wat er te regelen valt. Bijvoorbeeld wie welke rekeningen betaalt of van wie die dure stereo is.

Maar een samenlevingscontract doet meer. Je krijgt daardoor financiële en juridische zekerheid als jullie uit elkaar gaan of als één van jullie overlijdt.

Natuurlijk ga je er, zeker nu niet, van uit dat jullie ooit uit elkaar gaan. Maar als je daar nu geen goede afspraken over maakt, heb je straks misschien een groot (financieel) probleem. Goede afspraken zijn vooral belangrijk als de één meer betaalt dan de ander. Of als jij de overwaarde van je huidige woning inbrengt en je partner niets.

Ga je uit elkaar, dan zie je natuurlijk graag iets terug van alles wat jij extra hebt betaald. Zorg er daarom voor dat je goed vastlegt wie wat betaalt en hoeveel en of je bijvoorbeeld je eigen spaargeld investeert in de nieuwe woning. De notaris kan dat goed voor je regelen.

Heb je geen samenlevingscontract of testament, dan ontstaat een probleem als één van jullie overlijdt. Stel dat jij overlijdt, dan gaat jouw aandeel in de gezamenlijke woning en inboedel naar je familie. De kans is dan groot dat je partner het huis moet verkopen. Dit kun je voorkomen door een samenlevingscontract op te stellen, met daarin een verblijvingsbeding. Je partner krijgt dan jouw aandeel en is voortaan de enige eigenaar van het huis.

Een groot voordeel van een samenlevingscontract is ook dat je partner over de waarde van de woning geen erfbelasting hoeft te betalen. En met een samenlevingscontract zorg je er bovendien voor dat je partner recht heeft op een vrijstelling van ruim € 600.000 wanneer jij spaargeld, banktegoeden en overige bezittingen nalaat. Dit kan vele duizenden euro’s erfbelasting schelen!