Column: Voorkom ruzie bij erfenis

Bij 1 op de 4 families ontstaat ruzie bij de verdeling van een erfenis. Alles wat zich in de familiegeschiedenis heeft afgespeeld komt samen. Emoties lopen hoog op, de spullen worden vergeten en het onderwerp van gesprek is wie er voldoende naar heit en mem heeft omgekeken... of wie pas in beeld kwam toen de erfenis in zicht kwam. Wie was het lievelingetje? En wie is de nuvere skiter (vreemde snuiter) als het om geld gaat?  

Bij Mook de Notaris hebben we een Top10 opgesteld van meest voorkomende onderwerpen bij ruzies rondom erfenissen. 

Top10 Onderwerpen Erfenis & Ruzie

1.      er komt "oud zeer" boven (“jij was altijd de oogappel…” of “jij keek nooit naar mem om…”)
2.      er is geen overleg of onbegrip tussen de erfgenamen (dat had je wel even kunnen vragen…”)
3.      er is een slecht contact tussen erfgenamen onderling of met de overledene
4.      er is geen onafhankelijke executeur (zoals de notaris) benoemd die de leiding neemt (“ik vertrouw mijn broer/zus niet…”)
5.      erfgenamen zijn het niet eens over de waarde van de nagelaten spullen
6.      erfgenamen ruziën over wat er wel en niet in de erfenis zit of de overledene heeft tijdens leven al geld of goederen weggegeven (“mem heeft mij haar sieraden al geschonken…”)
7.      de overledene heeft dingen "toegezegd" aan bepaalde erfgenamen, maar dat niet rechtsgeldig in een testament of codicil vastgelegd (“heit heeft mij de Friese staartklok toegezegd…”)
8.      de overledene is voor de tweede keer getrouwd en de kinderen uit het eerste huwelijk zijn bang dat ze daardoor benadeeld worden (“mem geeft met haar nieuwe partner geld uit als water…)
9.      volgens de erfgenamen was de overledene niet wilsbekwaam toen hij een testament opstelde, bijvoorbeeld door dementie
10.   de erfgenamen vermoeden dat de overledene bij het maken van een testament onder druk is gezet door mensen met twijfelachtige motieven.

Regel uw erfenis bij Mook de Notaris

Ons advies? Regel uw zaken goed bij de notaris! Dat geeft rust voor uzelf en voor de erfgenamen. Bovendien kan daarmee “dwersbongelje” (dwarsliggen) en “âld sear” onder de erfgenamen in goede banen worden geleid door de notaris. De notaris is wel sociaal betrokken bij het wel en wee in de familie, maar heeft niet de emoties die u heeft. Dit in combinatie met onze onpartijdigheid maakt dat wij bij uitstek geschikt zijn voor het afwikkelen van erfenissen.

Mr Fransisca Spa is gecertificeerd executeur en specialist in het afwikkelen van nalatenschappen. Bel ons gerust voor een afspraak!