Column: Zonder wrijving geen glans

In elke relatie is wel eens wat aan de hand, want …zonder wrijving geen glans!

Daarom is het ook belangrijk dat je eens in de 5 jaar samen de tussen jullie  gemaakte afspraken checkt. Want kloppen deze afspraken uit jullie huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract nog wel? Passen ze nog goed bij jullie  situatie  nu, privé en zakelijk?
In drie minuten weten waar je aan toe bent? Doe de online-test op www.mookdenotaris.nl en ontvang direct een gratis advies.

SAMENLEVINGSCONTRACT:
Jullie zijn niet getrouwd. Waar moet je op letten?

Koopwoning
Stel dat je vroeger alleen een huis hebt gekocht. In het samenlevingscontract kun je niet regelen dat het huis van jullie samen wordt. Wel kunt je de helft van het huis verkopen aan je partner.
Is je partner eigenaar van het huis en wil hij/zij dat zelf blijven? Dan profiteer jij niet mee van de waardestijging van het huis, als je er geld in stopt. Je kunt ervoor zorgen dat je wel meeprofiteert van de waardestijging door daarover in een samenlevingscontract afspraken te maken.

Partnerpensioen
Er zijn verschillende soorten pensioenen. Een daarvan is het ouderdomspensioen dat je bij je werk opbouwt. Bij partnerpensioen gaat je ouderdomspensioen naar je partner als je overlijdt. Pensioenfondsen accepteren bij samenwoners alleen een samenlevingscontract als bewijs van jullie relatie.

Uit elkaar gaan
Ieder neemt zijn eigen spullen mee, zonder verplichtingen. In een samenlevingscontract kunt je nu al afspraken maken voor als de relatie eindigt. Bijvoorbeeld over wie wat meekrijgt, zoals de inboedel en de banktegoeden.

VOORWAARDEN BIJ HUWELIJK OF GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Jullie zijn getrouwd of geregistreerde  partners. Waar moet je dan op letten?

Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden gaan over bezittingen en schulden, dus geld en spullen. Je regelt welke bezittingen en schulden apart blijven. Je kunt tegenwoordig gemakkelijk  jullie "oude" voorwaarden laten aanpassen of tijdens jullie huwelijk alsnog voorwaarden laten opmaken bij de notaris.

Verrekenbeding
Een verrekenbeding is een afspraak om met elkaar te verrekenen wat je hebt, alsof het toch van jullie samen is. Je kunt ieder jaar verrekenen of pas aan het einde van de relatie, bijvoorbeeld niet bij scheiding, maar wél bij overlijden. Met dit beding kun je bijvoorbeeld voorkomen dat de partner die thuis voor de kinderen zorgt bij een scheiding met lege handen komt te staan. Ook kan het een fiscale besparing opleveren bij overlijden.

Koopwoning
Op het moment van jullie huwelijk of partnerschap is direct alles van jullie samen, de zogenaamde "gemeenschap van goederen". Dus ook het koophuis. Zelfs als dat maar op naam van één partner staat. Als je dat anders wilt regelen kunt je de notaris voorwaarden laten maken.

Afspraken bij scheiding
Als de relatie stopt, dan kun je daarover nu al afspraken maken. Bijvoorbeeld over het wel of niet verdelen van een eigen bedrijf of over de alimentatie.

Eigen bedrijf
Om te voorkomen dat je partner ook aansprakelijk is voor schulden uit jouw bedrijf, laat je voorwaarden vastleggen. Hierin kun je opnemen dat jouw partner wél meedeelt als het goed gaat met je bedrijf.