Hand over het hart - deel 2

Oanmakke op 15 november 2021

Vorige maand lieten we al weten dat de fiscus de hand nog wel eens over het hart wil strijken, als het gaat om het gebruik van de vrijstelling of lager tarief voor de overdrachtsbelasting, maar ook ten aanzien van de erfbelasting kan de belastingdienst coulant optreden.

In de kamer zijn vragen gesteld over schrijnende situaties die het gevolg waren van betalingsproblemen met betrekking tot te betalen erfbelasting en andere in de nalatenschap vallende belastingaanslagen. De Staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat in de Fiscale Verzamelwet 2023 een regeling zal worden opgenomen op grond waarvan langdurig uitstel van betaling wordt geregeld, zonder het in rekening brengen van invorderingsrente. 

Tot de invoering van deze wet is er een (tijdelijke) goedkeuring voor een renteloos uitstel van betaling voor de duur van tenminste 5 jaar, indien de betaling van een belastingaanslag erfbelasting tot een schrijnende situatie zou leiden. Wat een schrijnende situatie is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Een voorbeeld van een schrijnende situatie is een minderjarig kind dat nagenoeg alleen het huis waarin het woont van een ouder erft en over die woning erfbelasting moet betalen, maar dat niet zou kunnen betalen, zonder de woning zelf te verkopen. Deze regeling geldt ook voor andere in de nalatenschap vallende belastingaanslagen, bijvoorbeeld een aanslag inkomstenbelasting van de overledene.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op.