Kim Schaaf

Kim Schaaf is as notarieel meiwurker spesjalisearre yn neilittenskippen en ferklearringen fan erfrjocht. Dêrneist stipet se kollega’s binnen de oare gebieten fan it famyljerjocht. Kim is entûsjast en motivearre, en wol harsels oanhâldend ûntwikkelje. Yn 2022 begjint se mei in kursus ûndernimmingsrjocht.