Artikels: Handige notariële feiten en nijtsjes.

Selekteer it tema fan jo kar foar alle bypassende artikels.

De tiid hâldt gjin skoft... Het levenstestament Column: Levenstestament

Een testament voor bij het leven, voor als het niet meer gaat...

Column over vrijstelling erfbelasting Wa is de wiere?

Iedereen die iets erft, heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. Voor de ene is die iets groter dan voor de ander.

Column over opgave erfenis bij aangifte inkomstenbelasting Noch neat bard mar wol betelje

Het jaar 2023 ligt inmiddels al weer een paar weken achter ons. Voor je het weet moet je aangifte inkomstenbelasting doen.

Column over de omgevingswet Mei syn allen binne sy ien

Al een geruime tijd (het eerste voorontwerp is al meer dan tien jaar geleden voorgelegd) is de overheid bezig met het invoeren van de omgevingswet.

Een column over speculatieve grondtransacties It wurdt my te gleon ûnder de fuotten

Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, de zogenaamde speculatieve grondtransacties. In deze column leest u er meer over.

Een column over het werkgebied van de notaris Wêr leit de grins 

Waar ligt de grens van het werkgebied van een Nederlandse notaris? We schreven er een column over.

Column over openbare registers van het kadaster In wurdsje oer de grins prate

Wanneer je een woning of een ander registergoed koopt, vindt de levering daarvan plaats bij de notaris. Levering gebeurt door middel van een leveringsakte en inschrijving daarvan ...

Column over partneralimentatie Gjin gedoente mear mei-inoar

Als je gaat scheiden dan vervallen in beginsel alle regels die de wet aan het huwelijk stelt, echter met uitzondering van de onderhoudsplicht die gehuwden en geregistreerde partners naar elkaar toe hebben.

Pagina: