Artikels: Handige notariële feiten en nijtsjes.

Selekteer it tema fan jo kar foar alle bypassende artikels.

De tiid hâldt gjin skoft... Het levenstestament Column: Levenstestament

Een testament voor bij het leven, voor als het niet meer gaat...

Een column over erven Jo moatte eins net foardringe!

In de wet is bepaald dat je zelf in leven moet zijn om te kunnen erven. Komt een kind voor zijn beide ouders te overlijden, dan kan het zelf niet erven.

Column over vrijstelling erfbelasting Wa is de wiere?

Iedereen die iets erft, heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. Voor de ene is die iets groter dan voor de ander.

Column over opgave erfenis bij aangifte inkomstenbelasting Noch neat bard mar wol betelje

Het jaar 2023 ligt inmiddels al weer een paar weken achter ons. Voor je het weet moet je aangifte inkomstenbelasting doen.

Column over de omgevingswet Mei syn allen binne sy ien

Al een geruime tijd (het eerste voorontwerp is al meer dan tien jaar geleden voorgelegd) is de overheid bezig met het invoeren van de omgevingswet.

Een column over speculatieve grondtransacties It wurdt my te gleon ûnder de fuotten

Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, de zogenaamde speculatieve grondtransacties. In deze column leest u er meer over.

Een column over het werkgebied van de notaris Wêr leit de grins 

Waar ligt de grens van het werkgebied van een Nederlandse notaris? We schreven er een column over.

Column over openbare registers van het kadaster In wurdsje oer de grins prate

Wanneer je een woning of een ander registergoed koopt, vindt de levering daarvan plaats bij de notaris. Levering gebeurt door middel van een leveringsakte en inschrijving daarvan ...

Pagina: