Column: Jo skytskoarje der wakker tsjinoan

Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksrecht veranderd… In een vorige column heeft u al kunnen lezen wat er allemaal is veranderd. 

Maar heel belangrijk: dit nieuwe recht geldt alleen als er NA 1 januari 2018 wordt getrouwd. 

Als uw huwelijk of dat van uw kinderen stamt van vóór 1 januari 2018 verandert er niets en gelden nog steeds de oude regels: alles wat de getrouwden hebben en krijgen valt in de huwelijksgemeenschap. Tenzij uw kinderen zelf (goede) huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt…  

Maar u heeft gehoord dat het nieuwe huwelijksrecht regelt dat erfenissen niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap vallen? Dat klopt, maar dat geldt dus alleen voor huwelijken van NA 1 januari 2018. En de meesten van u zijn al veel langer met elkaar getrouwd. En nog steeds (meestal) gelukkig hoop ik… 
 
Als u getrouwd bent voor 2018 dan kent u dat verhaal vast nog dat u in een testament de “koude kant” kunt uitsluiten. Het gaat er dan om dat als bijvoorbeeld uw kinderen van u erven, hun partners (de aangetrouwden) geen recht op uw erfenis hebben als de kinderen later gaan scheiden. Nog bijna dagelijks spreken we mensen die geen testament hebben en de koude kant niet hebben uitgesloten, die dat willen repareren.  

Wat regelmatig gebeurt is het volgende. De ouders overlijden en wij behandelen de erfenis voor de kinderen, de erfgenamen. Er blijkt geen testament te zijn en dus ook geen uitsluitingsclausule voor de erfenis. De zoon en dochter erven de ouderlijke woning en besluiten het huis te verkopen.  Er zat geen schuld meer op het huis dus ze ontvangen ieder de helft van de verkoopopbrengst. Helaas gaat de dochter een jaar later scheiden. Als ze in gemeenschap van goederen was getrouwd vóór 1 januari 2018 moet de erfenis worden gedeeld met de ex-man. Een zure appel voor de dochter. En bijna nooit is dat de bedoeling geweest van de ouders. Ik heb als notaris ook zelden een ex-schoonzoon of -dochter gesproken die de erfenis niet wou hebben. “Nou als ik daar recht op heb….” En de rest kunt u er zelf bij bedenken. Wist u trouwens dat 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding? 

Jo skytskoarje der wakker tsjinoan?  
Aarzel niet langer en regel een uitsluitingsclausule in uw testament!  

Maak gerust een afspraak voor meer informatie over een nieuw testament of het checken of vernieuwen van uw oude testament. We helpen u graag verder!