Gjin gerop en gjin geklei, op is op en wei is wei!

Nog een paar dagen en dan laten wij het jaar 2017 ook al weer achter ons. Gebeurtenissen die nog maar pas geleden lijken, blijken soms al in een veel verder verleden te liggen, dan wij ons realiseren.

Erven de kinderen, of erft uw partner?

Geregeld komen wij nog testamenten of andere akten tegen, die stammen uit een hele andere periode in iemands leven. U heeft bijvoorbeeld een testament gemaakt in de tijd dat u en uw partner nog samenwoonden en er nog geen kinderen waren. Nu staat u dagelijks bij school om de kinderen te brengen en te halen. Kinderen zijn uw dierbaarste bezit, maar gaat uw werkelijke bezit bij uw overlijden naar deze kinderen, of heeft dat testament uit het verleden nog wel werking? Dat is de vraag! Het kan ook zo zijn, dat door de komst van de kleintjes, uw partner onbewust van de erfrechtelijke troon is gestoten en met lege handen achterblijft. 


Testament bron van discussie

De bedoeling van een testament is juist de zaken goed regelen bij een overlijden, maar wat nu als daar goederen in genoemd staan, die er al lang niet meer zijn? Meestal zeggen we dan: “gjin gerop en gjin geklei, op is op en wei is wei”, maar soms is dat wat te kort door de bocht. Het testament is daarmee echter wel een bron van ruzie en discussie en het had dus veel beter aangepast kunnen worden. 


Belastingdienst & Snel ...

Naast dat uw persoonlijke situatie aan verandering onderhevig is, is de regelgeving dat natuurlijk helemaal. Hoe pakt uw oude testament fiscaal uit, in de huidige tijd? U heeft misschien wel gelezen dat de belastingdienst door alle wijzigingen in hun computersysteem enorme ICT-problemen heeft en er al maanden geen aanslagen erfbelasting zijn opgelegd. Maar Staatssecretaris Snel (op dit moment niet een echt toepasselijke naam) heeft beterschap beloofd en aangegeven dat alle erfgenamen alsnog een aanslag zullen ontvangen. De belastingdienst vergeet u dus niet!