De grize giet my oar de grouwe!

Hoewel december en met name de kerst juist de tijd van vrede op aard zou moeten zijn, blijkt er dat er in deze tijd ook heel wat af geruzied wordt. En niet iedere breuk die daarbij ontstaat, valt nog te lijmen.

Nu ook nog de wettelijke regeling ten aanzien van partneralimentatie met ingang van 1 januari 2020 drastisch is veranderd, is het aantal verzoeken tot echtscheiding de laatste tijd flink gestegen. En bij zo’n echtscheiding komt natuurlijk heel wat kijken; een mediator, advocaat en uiteindelijk de rechter. Maar, heeft u ook wel aan de notaris gedacht? Zolang u nog (hevig) aan het twisten bent over de verdeling van de goederen, het ouderschapsplan als er kinderen zijn en alle andere zaken die geregeld moeten worden, bent u nog steeds met elkaar gehuwd en volgens de wet elkaars erfgenaam. Met andere woorden, als u komt te overlijden voordat de echtscheiding helemaal rond is, gaat alles naar de langstlevende echtgenoot!

Maar ook als de echtscheiding al is uitgesproken, bestaat er nog steeds een reële kans dat uw inmiddels ex-partner alsnog de beschikking kan krijgen over (een deel van) het door u opgebouwde vermogen. Zeker als u en uw ex-partner samen kinderen hebben. Mocht u komen te overlijden en uw kind is nog minderjarig, dan zal uw ex, als ouder van het kind de beschikking hebben over het erfdeel, ook al is het het vermogen van het kind. Volgens de wet zou de overblijvende ouder zelfs nog een eigen recht hebben op de vruchten (rente/opbrengst) van het erfdeel en zich dit kunnen toe-eigenen.

Menigeen zal daarbij denken, de grize giet my oar de grouwe!

Gelukkig kunt u beide ongewenste scenario’s voorkomen. U kunt in uw testament bepalen dat iemand anders als bewindvoerder over het erfdeel van uw kind wordt aangesteld, zodat uw ex-partner daar geen zeggenschap en beschikking over krijgt. Daarnaast kunt u vastleggen dat de vruchten van de erfenis toekomen aan het kind zelf en dat uw ex-partner daar geen enkel recht op heeft.

Mochten de kinderen inmiddels allemaal volwassen zijn, dan nog is uw ex-partner nog niet geheel uit beeld. Indien uw kind namelijk na u komt te overlijden en zelf geen kind(eren) en/of partner als erfgenaam achterlaat, dan kan het zomaar zijn dat uw ex-partner alsnog, als erfgenaam van uw kind, een deel van uw vermogen krijgt. Ook dit is met een goede regeling te voorkomen.

Ligt u dus in scheiding, of bent u gescheiden, vergeet dan niet om een testament te maken, of uw testament aan te passen aan deze situatie. De grize giet my oar de grouwe!