Een “Groninger akte” yn Fryslân

Bij aankoop van onroerende zaken dient er in veel gevallen overdrachtsbelasting betaald te worden. Onder bepaalde omstandigheden kan er BTW verschuldigd zijn.

In geval van overdrachtsbelasting dient over de waarde van een woning en bijbehorende zaken 2% overdrachtsbelasting betaald worden. Over andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden of grond, is het tarief 6%. Dit alles tenzij er een vrijstelling van toepassing is.

Eén van die vrijstellingen is de overdracht binnen een half jaar, nadat de onroerende zaak op naam gekregen is. De vrijstelling geldt dan voor het bedrag waar eerder over geheven is.

Is de woning op 1 januari overgedragen voor € 150.000,- en wordt deze vóór 1 juli weer doorgeleverd aan iemand anders, maar dan voor € 170.000,- dan moet er bij de tweede overdracht nog over € 20.000 overdrachtsbelasting afgedragen worden aan de belastingdienst. Voor € 150.000 geldt op dat moment een vrijstelling.

In de koopovereenkomst wordt vrijwel altijd overeengekomen dat het voordeel van deze overdrachtsbelastingvrijstelling aan verkoper toekomt, omdat dat ook degene is die het binnen dit half jaar weer doorverkoopt.

Bij de overdracht op 1 januari is er dus 2% x € 150.000= € 3000 aan overdrachtsbelasting verschuldigd en bij de overdracht op 30 juni 2% x € 20.000= € 400,-.

Stel dat deze woning op 1 juli overgedragen wordt, in plaats van op 30 juni dan is er 2% x € 170.000 = € 3.400 aan overdrachtsbelasting verschuldigd. Eén dag eerder overdragen had dus € 3000 kunnen besparen!

Het zou kunnen dat deze koper 30 juni zijn financiering nog niet helemaal rond heeft, maar op 10 juli wel. Om dan toch dit overdrachtsbelastingvoordeel te genieten, wordt er in zo’n geval wel gewerkt met een zogenaamde “Groninger akte”.

Dit is een akte waarbij er wel wordt geleverd, maar onder afgesproken ontbindende/opschortende voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat er op een bepaald afgesproken moment betaald moet worden. Is er op die datum niet betaald, dan keert de eigendom terug naar de verkoper.

Ook als er redenen voor partijen zijn om bij de overdracht onder de BTW te willen vallen of juist onder de overdrachtsbelasting kan een eerdere levering onder voorwaarde hieraan bijdragen.

Zo kan het dus zo maar voor komen dat er een Groninger akte in Fryslân getekend wordt!

Laat u vooraf goed adviseren, want het is niet in alle gevallen mogelijk en de afspraken moeten goed vastgelegd worden.