Fan lyts nei grut yn ien stap!

We zien het vaak in deze regio, de eenmanszaak die je als ZZP’er een paar jaar geleden hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) is door middel van al het harde werken inmiddels lucratief geworden en biedt volop toekomstperspectief! Maar al die opdrachten die je binnenkrijgt brengen vaak ook ongevraagd meer ondernemingsrisico’s met zich mee. Daarnaast kan het ook zijn dat je graag nieuwe uitdagingen wenst aan te gaan door bijvoorbeeld met andere personen of ondernemingen te gaan samenwerken, of je winst is zodanig hoog dat je (te) veel inkomstenbelasting betaalt. Het is dan tijd om je af te vragen of een eenmanszaak nog wel de passende ondernemingsvorm is, of dat deze wellicht beter kan worden omgezet naar bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV).

De BV is een populaire rechtspersoon, een organisatie die rechten en plichten kan bezitten, net zoals een natuurlijk persoon.

Met een onderneming met rechtspersoonlijkheid kun je voorkomen dat je als ondernemer niet met je eigen vermogen aansprakelijk bent voor schulden of schadeclaims voortvloeiende uit de gevoerde ondernemingsactiviteiten.

Het kapitaal van een BV bestaat uit aandelen. Tegenwoordig is het al mogelijk om een BV op te richten met één aandeel van bijvoorbeeld € 0,01. De BV wordt in het leven geroepen bij notariële akte, en vervolgens ingeschreven bij de KvK.

De statuten van de BV, zijnde de regels en bepalingen binnen deze rechtspersoon, worden door de notaris vastgelegd in de oprichtingsakte en gedeponeerd bij de KvK. In tegenstelling tot een eenmanszaak is de BV ook verplicht om jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de KvK.

De oprichter van de BV wordt in de oprichtingsakte meestal de houder van de aandelen van de BV en tevens bestuurder en krijgt meestal de titel van algemeen directeur toebedeeld. Er kunnen uiteraard meerdere aandeelhouders en/of bestuurders zijn. Zo wordt een kleine zelfstandige ineens directeur groot aandeelhouder, van lyts nei grut yn ien stap.

Als je als ondernemer je eenmanszaak omzet in een BV, dan komt daar wel iets meer bij kijken dan alleen de oprichting bij de notaris. Het is mogelijk om, zonder tussenkomst van de notaris, alle activa/passiva van de eenmanszaak te verkopen aan de nieuwe BV, dit wordt ook wel een activa/passiva-transactie genoemd. Er moet dan afgerekend worden over de behaalde stakingswinst. Ditzelfde geldt bij een zogenaamde ruisende inbreng in een BV, waarbij tussenkomst van de notaris wel vereist is. Er wordt daarom vaker gekozen voor de zogenaamde geruisloze inbreng. De BV gaat dan met dezelfde boekwaarden verder als waar de eenmanszaak mee is gestopt. Wel zijn aan deze geruisloze voortzetting voorwaarden verbonden.

Indien je als ondernemer verder wenst te gaan in de vorm van een BV adviseren wij jou om de diverse omzettings-mogelijkheden eens te bespreken met je eigen accountant of boekhouder. Laat je informeren en weeg de (fiscale) gevolgen af tegen de (juridische) voordelen van een BV.

Wij helpen je vervolgens graag bij de oprichting van de BV! Neem contact op!