Hoe Snelle Jelle yn iens 40% belesting betelle!

Het belang van een samenlevingscontract wordt door vele mensen onderschat. We hebben in Nederland 2 miljoen samenwoners, maar lang niet iedereen heeft de zaken goed geregeld. Er wordt vaak gedacht dat het contract met name bedoeld is om vast te leggen welke goederen van wie zijn en hoe die weer verdeeld moeten worden, als de samenwoning toch niet zo’n groot succes blijkt te zijn als men had gedacht. CD van jou, CD van mij, gekregen van mijn moeder, dus van mij! Zeker in de huidige tijd van Spotify en andere muziekstreamingsdiensten, is dit al lang niet meer een reden om langs de notaris te gaan.

Waarom dan toch een samenlevingsovereenkomst op laten stellen? De redenen daarvoor zijn divers en bij lang niet alle mensen bekend, daarom zullen ze dit jaar in deze column nog nader aan de orde komen.

Successiewet

In deze column wil ik met name een wetswijziging in de Successiewet onder de aandacht brengen, die voor bepaalde samenwoners grote gevolgen kan hebben. Voorheen was de regel, dat indien men langer dan vijf jaar een gemeenschappelijke huishouding voerde, je voor de erfbelasting (die in de Successiewet geregeld is) als samenwonende partner in aanmerking kwam voor dezelfde vrijstelling als gehuwden (thans € 661.328,=). Mocht je meer erven van je partner, dan is het tarief 10% tot hoogstens 20%.

Hoewel de regeling van het partnerbegrip niet drastisch is gewijzigd en nog veel lijkt op de oude regeling, kunnen een paar woorden in de nieuwe wettekst hele grote en ongewenste gevolgen hebben:

Indien er geen samenlevingscontract is, is één van de eisen om voor de grote vrijstelling in aanmerking te komen, dat men tot het tijdstip van het overlijden gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar volgens de basisadministratie persoonsgegevens (BRP) van de gemeente, op hetzelfde adres moet staan ingeschreven.

Voorbeeld

Een stel dat al sinds 1990 samenwonend is en onder de oude wetgeving zonder meer in aanmerking zou zijn komen voor een “gehuwdenvrijstelling” bij overlijden van een van beiden, verloor deze vrijstelling ineens, doordat zij na de verhuizing naar de nieuwe woning, zich niet allebei op dezelfde dag hadden ingeschreven op het nieuwe adres bij de gemeente (BRP). Door de actie van Snelle Jelle, is de keten van vijf jaar “onafgebroken” doorbroken.

Bij overlijden van één van beide partners binnen vijf jaar na de verhuizing, zou dit tot gevolg hebben dat de langstlevende als erfgenaam, ineens nog maar een vrijstelling heeft van € 2.208,= en over het meerdere 30% tot 40% erfbelasting moet betalen!

Hebben samenwoners een samenlevingscontract gemaakt, dan komen zij al na een half jaar in aanmerking voor de hoge vrijstelling en de lage tarieven en geldt de strenge eis van onafgebroken op hetzelfde adres ingeschreven staan niet.

Zo’n “simpel” contract kan dus een enorme belastingbesparing opleveren!

 

Deze column is geschreven door Mr. Fransisca Spa van Sekuer Notarissen.