Ik sil sei de slûge en doe wie der dea!

Veel mensen denken wel na over hun testament en hun wensen ten aanzien van hun nalatenschap, maar bij velen wordt het daadwerkelijk maken van een afspraak met de notaris nog wel eens op de lange baan geschoven. "Dat kan nog wel!," wordt er gedacht. En dat hopen wij natuurlijk voor en met u.

'Ik sil sei de slûge en doe wie der dea!"

Het komt echter nog geregeld voor dat we met nabestaanden om tafel zitten, die heel goed weten uit te leggen wat de bedoeling van de overledene is geweest, maar met welke bedoeling wij, maar ook zij als nabestaanden soms niets kunnen, aangezien de zaken niet goed geregeld zijn in een testament. .. 'Ik sil sei de slûge en doe wie der dea!"

Deels komt dit omdat men er niet aan toe is gekomen om een testament te maken, of het oude testament aan te passen. Maar het komt ook doordat er nogal wat misverstanden zijn over de wettelijke regels omtrent testamenten en het aanpassen daarvan. Vaak wordt er gedacht dat het ook mogelijk is om thuis zelf  iets op schrift te stellen. Of dat door stickertjes met namen te plakken op bepaalde goederen, de beoogde toekomstige eigenaren daar dan ook recht op hebben.

De wetgever heeft, in verband met de rechtszekerheid, bepaald dat een uiterste wil (testament) in beginsel bij notariële akte moet worden gemaakt. Slechts bepaalde goederen, zoals kleren, sieraden en inboedelgoederen kunnen ook bij een codicil aan iemand worden nagelaten. Dit codicil moet wel aan wettelijke eisen voldoen: het moet handgeschreven zijn en voorzien zijn van datum en handtekening.

Ook het feit dat alle nabestaanden goed met elkaar overweg kunnen en er onderling altijd zelf uitkomen, is regelmatig een reden om geen testament te maken. De kinderen of familieleden weten precies wat de bedoeling is en zullen ook op deze wijze de nalatenschap verdelen, dit hebben ze toegezegd. Mocht het geheugen van alle nabestaanden goed zijn en ook de neuzen allemaal dezelfde kant op wijzen, dan is het nog wel eens de belastingdienst die hier de lachende derde is. Als men namelijk de nalatenschap in een andere verhouding gaat verdelen, of derden mee laat delen, dan wordt dit aangemerkt als een schenking. Zo'n schenking is mogelijk belast met 10% tot 40% schenkbelasting.

Een gesprek met de notaris is niet voldoende

Een gesprek met de notaris en een concepttestament in huis bewaren zijn ook nog niet voldoende. Dat is onlangs weer bevestigd door de Rechtbank Den Haag, die een beoogd erfgenaam moest teleurstellen, omdat de overledene wel met de notaris had besproken dat het zijn wens was meneer tot erfgenaam te benoemen, dit door de notaris ook in het concepttestament was vastgelegd, maar erflater voor zijn overlijden niet het testament bij de notaris had getekend.

In tijden van (burger)oorlog is het een militair nog toegestaan ten overstaan van een officier van de krijgsmacht zijn uiterste wil op te maken, maar om een (familie)oorlog te voorkomen, is op tijd de weg naar de notaris nemen het beste advies! 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over testamenten en het belang ervan? Of wilt u een testament laten vernieuwen of opmaken? Maak dan een afspraak bij ons kantoor.