Ik woe dat ik my beskiten hie!

Geen testament…ruzie over de erfenis

Wie kent haar niet…Aretha Franklin. Ze is kort geleden op 76-jarige leeftijd overleden en ze had geen testament gemaakt. Over de erfenis met een waarde van naar schatting 70 miljoen dollar zijn daardoor wrijvingen ontstaan onder nabestaanden. Willy Wilkerson was 30 jaar de levenspartner van Aretha, maar ze zijn nooit getrouwd. Hij was niet de vader van de vier kinderen Aretha Franklin. Deze vier kinderen willen nu ieder een kwart van de erfenis.

U hoeft geen miljonair te zijn…Uit onze praktijk blijkt dat erfgenamen ook bij een bescheidener erfenis al ruzie kunnen krijgen. Geen testament, of een oud of slecht testament…U wilt toch geen spijt krijgen dat u dat niet goed heeft geregeld; dat u zegt: “Ik woe dat ik my beskiten hie”? En als u zelf geen spijt krijgt, dan krijgen uw nabestaanden het wel, want zij moeten het onderling maar uitvechten. Dat wilt u natuurlijk niet. Kom langs om het te regelen!

Onverwachte schulden uit erfenis van eerstoverleden ouder

Als een ouder overlijdt met een langstlevende-testament, dan gebeurt er nog niets met de erfenis, want de kinderen ontvangen nog niks. Zij hebben alleen een vordering op de tweede ouder die zij niet kunnen opvragen en de ouder heeft een schuld aan de kinderen. Vaak loopt daar rente over, zodat de schuld stijgt, met de bedoeling om erfbelasting te besparen bij het overlijden van de tweede ouder. Het kan gebeuren dat de kinderen bij het tweede overlijden niet in de gaten hebben dat hun erfdelen door de rente zijn uitgegroeid tot hoog opgelopen schulden. Die schulden zijn in feite de niet uitbetaalde erfdelen van de kinderen, plus rente, in de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. Maar als de niet uitbetaalde erfdelen, plus jarenlang opgelopen rente, hoger zijn dan het aanwezige vermogen bij het tweede overlijden, kunnen er problemen ontstaan.

Een voorbeeld: ouders met vier kinderen. Na het overlijden van de tweede ouder aanvaarden twee kinderen de erfenis. De twee andere kinderen aanvaarden onder voorbehoud (beneficiair), zodat zij niet aansprakelijk worden als de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat. De twee kinderen die de erfenis gewoon hebben aanvaard, komen erachter dat de erfenis niet groot genoeg is om de erfdelen (vorderingen plus rente) van alle vier kinderen uit de nalatenschap van de eerstoverleden ouder te betalen. Omdat zij gewoon hebben aanvaard moeten ze uit hun eigen portemonnee bijleggen om de twee andere kinderen hun volledige erfdeel uit te kunnen betalen! Ze hadden dit kunnen voorkomen door ook onder voorbehoud (beneficiair) te aanvaarden, net als de andere kinderen.

Kortom: Laat uw testament checken en neem in geval van een erfenis altijd eerst contact met ons op. We helpen u graag!