Mei syn allen binne sy ien

Al een geruime tijd (het eerste voorontwerp is al meer dan tien jaar geleden voorgelegd) is de overheid bezig met het invoeren van de omgevingswet. De omgevingswet betreft een nieuwe wet waarin verschillende wetten en regels worden samengevoegd tot één geheel. In totaal worden er maar liefst 26 wetten op het gebied van onder andere gebouwen, water, bodem, infrastructuur, lucht en natuur samengevoegd, mei syn allen binne sy ien.

Hiermee hoopt de overheid meer samenhang tussen de wetten te creëren en aanpassingen in de ruimtelijke ordening simpeler en sneller te maken. Een belangrijke wijziging in de omgevingswet is dat je straks slechts één vergunning nodig hebt voor een project, namelijk: de ‘omgevingsvergunning’. Momenteel is het nog zo dat je vaak voor een project vaak verschillende vergunningen moet aanvragen omdat het project uit verschillende werkzaamheden bestaat.

Daarnaast wil de overheid het aanvragen van een vergunning gaan versnellen. De beslistermijn bedraagt nu nog 26 weken, maar na de invoering van de omgevingswet volgt er binnen acht weken na de aanvraag een toekenning of afwijzing van de vergunning.

Een andere belangrijke wijziging is de introductie van het digitale omgevingsloket. Dit wordt een plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Denk hierbij aan de verschillende regels vanuit gemeente, provincie, waterschap en rijk. Het is de bedoeling dat er met het omgevingsloket een compleet beeld ontstaat voor burgers, bedrijven en professionals, van wat er kan en mag in hun leefomgeving.

Via een kaart op het omgevingsloket kun je straks namelijk zien welke regels er op een plek gelden en via beslisbomen kun je vervolgens nagaan of er op die plek een vergunning of melding nodig is. De melding of de aanvraag kun je vervolgens met één druk op de knop doen en het omgevingsloket levert de aanvraag vervolgens automatisch af bij de juiste overheidsorganisaties. De vergunningsaanvraag zal straks dus ook volledig digitaal verlopen.

De invoering van de wet is dus een langdurig proces geweest, maar na de instemming van ook de Eerste Kamer, zal de wet op 1 januari 2024 dan eindelijk in werking treden.