Niks gjin “niks nada noppes”

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan regelt de wet de financiële “spelregels” van dit huwelijk. Sinds 1 januari 2018 ontstaat dan de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd komt deze regeling er op neer dat alles wat je al gezamenlijk had in de gemeenschap valt, net als alles wat je nadien aan bezittingen en schulden verkrijgt. Datgene wat je al privé had als bezit of schuld blijft van jou, net als schenkingen of erfenissen die je later nog ontvangt.

Steeds vaker willen stellen echter hun eigen spelregels bepalen en gaan ze naar de notaris voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Er bestaat een grote vrijheid in de afspraken die je daarin met elkaar kunt maken. Sommigen kiezen ervoor om alles met elkaar te delen, anderen willen juist weer alles strikt gescheiden houden. Er is van alles mogelijk.

Onlangs heeft de rechter echter bevestigd dat je niet alles zelf mag afspreken. Een man en vrouw waren in hun huwelijksvoorwaarden een zogenaamd nihilbeding overeengekomen. Dit beding hield in, dat als ze zouden scheiden er geen recht op partneralimentatie zou ontstaan. Bij de scheiding deed de man een beroep op dit beding en verwachtte dat zijn ex niks, nada, noppes zou krijgen, dat was immers de afspraak waar ze beiden voor getekend hadden!  De vrouw was het daar echter niet (meer) mee eens en eiste bij de rechter alsnog partneralimentatie.

In de wet is geregeld dat je bij de echtscheiding wel een dergelijk beding met elkaar mag overeenkomen (mits niet één van beide partijen een uitkering ontvangt om in het levensonderhoud te voorzien), maar de Hoge Raad heeft aangegeven dat dit niet mag in de voorwaarden die je vóór het aangaan van het huwelijk of partnerschap met elkaar afspreekt. Een dergelijke beding, waarbij je al bij voorbaat afziet van partneralimentatie, is dus nietig.

Wilt u weten wat wel mogelijk is ten aanzien van het opstellen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, dan kunt u uiteraard altijd een afspraak met ons maken en u goed laten voorlichten.