Onroerend goed kopen als belegging, avesearje!

Als er onroerend goed aangekocht wordt, moet daar bijna altijd overdrachtsbelasting over betaald worden. Het bedrag aan overdrachtsbelasting is afhankelijk van wat er gekocht wordt en de waarde daarvan. Op dit moment is de te betalen overdrachtsbelasting voor woningen 2% over de waarde en voor andere onroerende zaken (bedrijfsgebouwen, grond) geldt een percentage 6%.

Voor bepaalde situaties zijn er vrijstellingen van toepassing, bijvoorbeeld als er agrarische grond gekocht wordt wat bedrijfsmatig gebruikt gaat worden, of als je een woning na echtscheiding aan één van beiden toedeelt. De heffing vindt plaats naar de toestand van het onroerend goed op het moment van overdracht. Wordt er bijvoorbeeld een school overgedragen waar appartementen in gebouwd gaan worden, dan is er bij de overdracht 6% verschuldigd, als er nog geen verbouwingen zijn gedaan. Vindt de officiële levering plaats nadat er al verbouwd is, dan is het tarief van 2% van toepassing.

Overdrachtsbelasting lager voor starters

De regering is op dit moment bezig met een wetswijziging waarbij vanaf 2021 de hoogte van de overdrachtsbelasting gaat wijzigen. De bedoeling is dat starters tussen de 18 en 35 jaar vanaf 1 januari 2021 in het geheel geen overdrachtsbelasting meer betalen bij aanschaf van hun (eerste) koopwoning. Op een koophuis van 2,5 ton scheelt dit dus € 5.000,=.

Belastingverhoging voor beleggers

Met de lage rentestanden bij de bank zijn (starters)woningen ook steeds populairder bij beleggers. Om kopers, die de woning voor eigen bewoning kopen, voordeel te geven ten opzichte van beleggers, die de woning gaan verhuren, is de regering van plan de overdrachtsbelasting te verhogen voor de beleggers. Dit tarief gaat naar 8%.

Extra woning als belegging

Zat u er juist over na te denken om een extra woning aan te kopen als belegging, of als studentenwoning voor uw kind? Avesearje dan! Die woning van 2,5 ton is dan in december nog belast met € 5000,= aan overdrachtsbelasting, maar vanaf 1 januari met € 20.000,=.

Overige tarieven

Voor de zogenaamde doorstromers die al een eigen woning hadden en een nieuwe woning voor eigen gebruik aankopen, blijft het tarief 2%.Het algemene tarief van andere onroerende zaken van op dit moment 6% wordt in 2021 eveneens verhoogd naar 8%.Ook voor de aankoop van een bedrijfspand, of de inbreng daarvan in de BV, is het dus aantrekkelijk om dit nog in 2020 te doen en geldt dus, avesearje!

Wij zijn u graag van dienst om dit op korte termijn nog voor u vast te leggen, maak een afspraak met Sekuer Notarissen.

Energielabel nu vastleggen

Denkt u er ook nog aan om, bij mogelijke verkoop van uw woning binnen nu en een aantal jaren, uw energielabel alvast aan te vragen? Bij overdracht van de woning zonder geldig energielabel, riskeert u een boete van € 170,=.
Het kabinet verandert de manier waarop je een definitief energielabel krijgt. Per 1 januari 2021 moet er een inspecteur langskomen om het definitieve energielabel vast te stellen. Dit is nu nog niet verplicht, dus als u in 2020 alvast uw energielabel regelt, dan bent u een stuk voordeliger uit. Het label blijft namelijk 10 jaar geldig, ook na 2021.