Sa bliid as in protter!

Zoals een paar maanden geleden al aangegeven, hebben we in Nederland 2 miljoen samenwoners, maar heeft nog lang niet iedereen de zaken goed geregeld. Soms is men zich niet eens van bewust van het feit, dat er nog iets te regelen valt.

Automatisch gezag bij huwelijk of partnerschap

Ben je gehuwd, of heb je een geregistreerd partnerschap, dan krijgt je beiden automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die je krijgt of adopteert. Het kindje hoeft ook niet erkend te worden door de vader/partner. Je bent allebei “automatisch” ouder en hebt ook allebei het ouderlijk gezag.

Gezag bij ongehuwden

Bij ongehuwden is dat net even anders. Bij veel aanstaande ongehuwde ouders is wel bekend dat de partner van de moeder van het kindje (voor of na de geboorte) de kleine spruit nog moet erkennen bij de gemeente, om als ouder aangemerkt te worden. Wat echter minder bekend is, is dat je als partner met die erkenning nog niet automatisch ook het ouderlijk gezag krijgt. Na zo’n negen maanden zwangerschap krijgt de moeder niet alleen het kind, maar ook het ouderschap en het gezag in de schoot geworpen. De partner is dus nu aan de beurt om in actie te komen.

Erkenning

Voor de erkenning, die al vóór de geboorte gedaan kan worden, heeft de partner de toestemming van de moeder nodig. Met die erkenning ontstaat ook voor die partner de juridische ouder/kind relatie. Je kind wordt daarmee volgens de wet ook je erfgenaam.

Je bent natuurlijk als ouders “sa bliid as in protter” met die kleine spuit, maar wil je als ongehuwde ouders ook allebei officiële handelingen namens het kind kunnen verrichten, zoals het inschrijven voor een school, een paspoort aanvragen, of toestemming geven voor een medische handeling (bijvoorbeeld het besluit wel of niet vaccineren tegen corona), dan moet je wel het gezag hebben over je kind.

De ongehuwde moeder mag deze handelingen dus automatisch namens het kind verrichten, maar wil de vader/partner dat ook kunnen, dan moet dit nog apart geregeld worden via de rechtbank. Dit kan, na de geboorte en nadat de erkenning bij de gemeente rond is, door bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Je regelt dit via het digitaal loket van Rechtspraak.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voogd benoemen bij notaris

Als een kind nog geen 18 jaar is en geen ouder meer heeft die het ouderlijk gezag kan uitoefenen, dan zal er een voogd of voogdes benoemd moeten worden. Ook hier ligt een taak voor de kersverse ouders. Leg zelf vast, wie volgens jou/jullie het meest geschikt is om dit gezag uit te oefenen.

Dit kan sinds enkele jaren bij de rechtbank, in het zogenaamde gezagregister, maar al sinds jaar en dag wordt de voogdijregeling ook opgenomen in een testament bij de notaris. Je kunt dan natuurlijk gelijktijdige andere beschermingsmaatregelingen voor het kind en elkaar vastleggen. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.