Yn it ferline behelle resultaten, biede wol garânsje foar de takomst?  

Hoe vaak horen we niet de waarschuwende kreet als het gaat om beleggingen en dergelijke, “in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst!”. Hoe anders blijkt dat te zijn voor de gemeente en een erfgenaam die een bijstandsuitkering ontvangt, zo bleek onlangs maar weer bij de rechter.

Als iemand niet voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, dan kan diegene in Nederland bij de gemeente een beroep doen op een bijstandsuitkering. Als je weinig tot geen inkomsten hebt, maar wel vermogen, dan moet je dit vermogen eerst (grotendeels) gebruiken voor je levensonderhoud, voor je een uitkering ontvangt. Als men wel vermogen heeft, maar daar nog niet over kan beschikken, dan moet dit gemeld worden. De uitkering wordt dan meestal bij wijze van lening wel verstrekt, maar later weer verrekend, zodra het vermogen alsnog vrijkomt.

Erfdelen opeisen

Waar men vaak niet bij stilstaat, is dat een nog niet opeisbaar erfdeel van de eerst overleden ouder, dat pas vrijkomt als ook de langstlevende ouder is overleden, ook tot dit vermogen behoort. In de rechtszaak die speelde had een kind in 2015 een bijstandsuitkering ontvangen. Op dat moment had hij reeds een vordering op zijn moeder van € 90.000,-  in verband met het feit dat zijn vader al was overleden. Dit vaderlijk erfdeel kon hij echter nog niet opeisen, in verband met de langstlevende regeling ten behoeve van zijn moeder.

Toen moeder ook overleed heeft de gemeente de gehele uitkering met terugwerkende kracht van het kind teruggevorderd, omdat sprake is van achteraf verkregen middelen (vaderlijk erfdeel) over een periode waarover bijstand is verleend. De rechter heeft vastgesteld dat dit, mede op grond van de Participatiewet, een terechte werkwijze was. De aanspraken op het vaderlijk erfdeel van dit kind zijn namelijk ontstaan op het moment van het overlijden van zijn vader. Op het moment van het ontvangen van zijn bijstandsuitkering had hij dit vermogen dus al wel, maar kon hij er alleen nog niet over beschikken.

Of de gemeente in een dergelijk geval ook het moederlijk erfdeel kan claimen, hangt af van de situatie van het kind op het moment van overlijden van de moeder. Als het dan geen bijstandsuitkering meer ontvangt, dan zal het kind dit erfdeel wel mogen behouden. Ontvangt hij nog wel een uitkering, dan wordt deze eerst gestopt en moet het kind, conform de daarvoor geldende regels, eerst weer interen op het eigen vermogen/erfdeel.

Ook al is je uitkering dus al gestopt, als het vermogen waar jij tijdens de periode dat je een uitkering ontving achteraf vrijkomt,  kan de gemeente je uitkering alsnog met terugwerkende kracht terugvorderen; Yn it ferline behelle resultaten, biede hjir dus wol garânsje foar de takomst, voor de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.