Oaren oer Sekuer

“Zeer tevreden over Sekuer Notarissen!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Columns

Wisten jo dat?

Wy jo rjochterhân binne by it oprjochtsen fan in BV?

Lês mear

Column over de uiteindelijke belanghebbende van een bedrijf Wa sizze jo? De UBO!

Afgelopen zondag was het 27 maart 2022, de datum waarop organisaties hun UBO’s hadden moeten registreren bij de Kamer van Koophandel.

Column over invoering wet bestuur en toezicht rechtspersonen Gjin panyk, alle tiid.

U heeft er vast al eerder over gelezen, of wat over gehoord: op 1 juli 2021 wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ingevoerd.