Columns

Wisten jo dat?

Lês mear

Column over invoering wet bestuur en toezicht rechtspersonen Gjin panyk, alle tiid.

U heeft er vast al eerder over gelezen, of wat over gehoord: op 1 juli 2021 wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ingevoerd.

Column over het belang van een levenstestament Goeie kommunikaasje foarkomt een soad argewaasje

De afgelopen jaren hebben wij heel veel algehele volmachten voor onze cliënten mogen opstellen. Een akte waarin met name wordt vastgelegd wie je vermogen mag beheren en daarover mag beschikken.

Nijs

Eerlijk zullen wij alles delen Oanmakke op 14 juni 2021

Als je vrijwillig afstand doet van je vermogen ten behoeve van iemand anders, wordt hier door de belastingdienst al snel een schenking in gezien.

Lijk in de kast Oanmakke op 10 juni 2021

X en Y hebben de nalatenschap van hun vader zuiver aanvaard. Dat wil zeggen dat zij alle lusten en lasten uit zijn nalatenschap aanvaarden en daar ook voor in staan.