Vennootbelasting verder omlaag

Oanmakke op 12 november 2018

Nu de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, heeft het kabinet besloten om de vennootschapsbelasting verder te verlagen Volgens het kabinet zullen zowel grote als kleine bedrijven hiervan gaan profiteren.

Voor grote bedrijven zou de belasting in stappen omlaag gaan van 25% naar 22,25% in 2019. Dat wordt na de heroverweging een verlaging naar 20,5% in 2021. Voor het midden- en kleinbedrijf zou er een verlaging komen van 20% naar 16% Na heroverweging wordt dat een verlaging naar 15%.

Naast deze maatregelen gaat er van de beschikbare 1,9 miljard euro ook een deel naar een overgangsregeling voor:

  • inperking van de belastingvoordelen voor buitenlandse werknemers
  • verlaging van werkgeverslasten op arbeid
  • overgangsmaatregel voor de op te leggen belasting op hoge leningen van dga’s bij hun onderneming
  • enkele andere kleine maatregelen

De Tweede Kamer is van de kabinetsplannen op de hoogte gesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer het parlement over deze plannen gaat debatteren en stemmen.

Wilt u meer weten over uw fiscale verplichtingen vanuit uw of in relatie met uw onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.