Nijs handige notariële feiten en nijtsjes.

Selekteer it tema fan jo kar foar alle bypassende nijs artikels.

Te vroeg gejubeld Oanmakke op 27 maart 2022

We komen terug op een eerder bericht over de jubelton...

Een steuntje in de rug van heit, mem en de fiscus Oanmakke op 19 januari 2022

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting als je een woning geschonken krijgt?

Week van de Starter Oanmakke op 1 september 2020

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de Starter'.

Laat ouderlijke woning direct taxeren na overlijden van een van de ouders Oanmakke op 14 juni 2019

Om later geen gedoe te krijgen over de erfenis, is het verstandig om direct het ouderlijk huis te laten taxeren.

Samen investeren in het huis Oanmakke op 14 januari 2019

Leg bij ongelijke investeringen in een woning met regelmaat de bedragen vast die elke partij investeert. Dat voorkomt ruzie wanneer u onverhoopt uit elkaar gaat.

Recreatiewoning soms aangemerkt als eigen woning Oanmakke op 10 oktober 2018

In welke belastingbox valt de recreatiewoning als deze grotendeels de hoofdlocatie van de de persoonlijke activiteiten van de eigenaar vormt?

Eigenwoningschenking kort voor overlijden Oanmakke op 25 mei 2018

Wanneer iemand kort voor zijn overlijden een schenking doet, dan wordt deze schenking meegerekend voor de erfbelasting.

Renteplafond in uw testament?

Geen recht van overpad als het niet in de akte staat? Oanmakke op 16 april 2018

Heeft u recht op overpad? Of is dit niet in de akte van levering opgenomen? Dit kan een groot verschil maken.

Pagina: