Belastingrente terug in 2021

Oanmakke op 10 januari 2021

Omdat de belastingdienst in 2017 overging naar een nieuw behandelsysteem en er vertragingen ontstonden, gold sinds die tijd een tijdelijk maatregel, waardoor geen belastingrente in rekening werd gebracht.

Verandering per 1 januari j.l.

De Minister en de Staatssecretaris van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 de regeling inzake de belastingrente weer geldt. Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 blijft gelden dat geen belastingrente betaald hoeft te worden.

Doe op tijd aangifte erfbelasting

Er wordt bij het vaststellen van de aanslag erfbelasting overigens alleen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend (dat wil zeggen vanaf acht maanden na het overlijden) of als bij de definitieve aanslagregeling wordt afgeweken van de aangifte. Door de termijn van acht maanden na overlijden zal de belastingrente op zijn vroegst pas weer vanaf 1 september 2021 in rekening zal worden gebracht

Kijk ook eens bij: