Beneficiair aanvaarden

Oanmakke op 9 mei 2019

Veel ouders maken een zogenaamd langstlevendentestament. Het is een prima middel om te zorgen dat de langstlevende ongestoord gebruik kan blijven maken van het vermogen, terwijl de kinderen moeten wachten op hun erfdeel tot het tweede overlijden.
Voor de kinderen kan er een addertje onder het gras zitten. De langstlevende blijft de erfdelen van de kinderen bij het eerste overlijden schuldig aan de kinderen. Soms loopt er zelfs een rente op. Als de langstlevende vervolgens komt te overlijden moeten uit diens nalatenschap eerst de schulden aan de kinderen vanwege het eerste overlijden afgelost worden. Heeft de langstlevende ingeteerd op het vermogen dan is er soms niet meer genoeg om die schulden aan de kinderen uit te keren.

Dit laatste is pas een echt probleem als er sprake is van kinderen uit verschillende relaties. De kinderen van de langstlevende realiseren zich dan vaak niet, dat zij de schulden van hun vader of moeder aan de kinderen uit het eerste huwelijk moeten betalen. Als zij de erfenis zuiver hebben aanvaard moeten ze deze schulden zelfs uit eigen portemonnee bijleggen, als de erfenis is opgemaakt.

Kies daarom nooit zomaar voor zuivere aanvaarding, maar voor beneficiaire aanvaarding.

Wat is het verschil?

Een erfgenaam erft in principe bezittingen én schulden. Zijn de schulden groter dan de bezittingen, dan moet je de schulden als erfgenaam zelf betalen. Dit is te voorkomen door de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je accepteert de erfenis dan alleen als na onderzoek het saldo positief blijkt te zijn. Het is ook mogelijk om een erfenis te verwerpen. In dat geval heb je niks meer met de erfenis te maken, maar heb je ook geen rechten als blijkt dat de nalatenschap toch een positief saldo heeft.

Als een schuld onverwacht opduikt zijn erfgenamen daar tegenwoordig deels tegen beschermd. Je kunt dan soms nog via de rechter onder een volledige aanvaarding van de erfenis uit komen. Toch is voorkomen beter dan genezen. Maakt u namelijk een testament met een nieuwe partner, dan kunt u een expliciete waarschuwing in het testament opnemen die – als u als laatste overlijdt – de kinderen attendeert op het risico van aanwezige schulden aan kinderen uit de eerdere relatie van uw partner.

Wilt u meer weten over een waarschuwing in uw testament? Wij spreken de mogelijkheden graag met u door. Neem contact met ons op voor een afspraak.