Bij sleutelverklaring toch vrijstelling of 2%-tarief

Oanmakke op 14 maart 2023

Meestal wordt de sleutel van de verkochte/gekochte woning, door verkoper aan koper overhandigd na overtekening van de akte van levering bij de notaris. De koper is na ondertekening van deze akte volledig eigenaar van de woning en dat is ook het moment waarop de overdrachtsbelasting verschuldigd is. Voor eigen bewoning is dat een tarief van 2% of mogelijk helemaal geen overdrachtsbelasting als de koper voor de zogenaamde startersvrijstelling in aanmerking komt.

Het komt echter ook geregeld voor dat kopers de sleutel al krijgen, voordat zij bij de notaris aan tafel hebben gezeten. Als zij al eerder de beschikking over de woning krijgen en het risico dragen, worden ze dan al economisch eigenaar en moeten ze gelijk overdrachtsbelasting betalen. Het verlaagde tarief, of de startersvrijstelling zijn dan niet van toepassing en het tarief voor de overdrachtsbelasting is dan 10,4%

Op 2 maart 2023 heeft de Staatssecretaris van Financiën een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd en daarbij bepaald dat, als maar aan de voorwaarden wordt voldaan (o.a. een directe samenhang tussen de economische en juridische eigendomsoverdracht, aangifte van beide overdrachtsvormen en voldoen aan de standaard eisen voor het 2% tarief of de vrijstelling) ook een beroep op de startersvrijstelling of het 2%-tarief kan worden gedaan als partijen een zogenoemde sleutelverklaring zijn overeengekomen.