Biologische kinderen achteraf erfgenaam

Oanmakke op 1 november 2019

Het is mogelijk om via de rechter vaderschap vast te laten stellen. Soms wordt er na het overlijden van de vader een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ingesteld. Dat kan ertoe leiden dat de erfenis opeens naar de biologische kinderen moet, terwijl iemand anders al die tijd erfgenaam dacht te zijn.

Onlangs moest de rechter oordelen over een broer die wist dat de biologische kinderen van zijn overleden broer een vaderschapsactie gingen instellen. De overleden broer had geen testament en de langstlevende broer was zijn enige erfgenaam. De broer verzweeg wat hij wist voor de notaris. Hij liet een verklaring van erfrecht opmaken, waarin hij als broer en enig erfgenaam werd opgenomen. Met de verklaring kon hij geld uit de erfenis opnemen bij de bank. De rechter vond dat hij onrechtmatig had gehandeld door de erfenis al op te maken, terwijl hij wist dat de erfenis misschien voor de kinderen zou zijn.

Heeft u mogelijk biologische kinderen? Dan kunt u in uw testament al een aantal algemene clausules op laten nemen. Als de biologische kinderen ooit een vaderschapsactie zouden instellen dan beperkt u met deze clausules hun recht op de erfenis.

Bron: Notamail 2 oktober 2019, nummer 223, Hof Amsterdam 26 februari 2019, nr. 200.211.199/01 (ECLI:NL:GHAMS:2019:622).