Check huwelijkse voorwaarden bij nieuw testament!

Oanmakke op 20 september 2019

Veel mensen maken huwelijkse voorwaarden als zij nog jong zijn, en niet veel vermogen hebben. Het is dan lastig voor te stellen hoe hun toekomst er uit gaat zien. Het vooruitzicht van het hebben van een eigen zaak is meestal de aanleiding om de voorwaarden op te stellen. Ook zien we vaak dat ouders het jonge stel naar de notaris sturen.

In de huwelijkse voorwaarden wordt doorgaans geregeld wat de partners privé houden, en welke eigendommen gemeenschappelijk zijn. Ook een regeling over de huishoudkosten komt altijd voor in de akte. Daarnaast nemen veel stellen afspraken op waarbij ze weliswaar gescheiden vermogens hebben, maar toch bij echtscheiding en/of bij overlijden hun vermogens of een deel daarvan verrekenen.
Na het huwelijk duurt het vaak een tijdje voordat een stel weer bij de notaris belandt. Soms al bij de geboorte van het eerste kind om de voogdij en het bewind te regelen, en soms bij de aankoop van het eerste eigen huis. Maar meestal komen de huwelijksvoorwaarden pas jaren later weer eens ter sprake. Dan blijkt vaak dat het stel helemaal niet meer voor ogen heeft wat er was geregeld. Ook de verrekenafspraken bij echtscheiding en overlijden zijn dan vaak uit beeld geraakt.

Als u bij ons op kantoor komt voor het maken van testamenten of een andere akte, kijken we graag met u naar de huwelijksvoorwaarden van toen. Moet er iets gemoderniseerd of gewijzigd worden, dan kan dat tegenwoordig een stuk makkelijker dan vroeger. Toen moest er voor een wijziging toestemming gevraagd worden bij de rechter. Tegenwoordig is dat niet meer nodig en kunnen we een wijziging samen met u op het notariskantoor verzorgen. Zeker als er in uw huwelijksvoorwaarden regelingen staan die werken bij overlijden is het van groot belang dat de testamenten daar naadloos op aansluiten.

Komt u binnenkort op ons kantoor voor uw testament? Neem uw huwelijksvoorwaardenakte gerust mee, dan beoordelen wij de akte voor u.

Bron: Notamail 2019-5 en Hof Amsterdam 25 juni 2019, nr. 200.250.158/01 NOT (ECLI:NL:GHAMS:2019:2747).