Coronacrisis leidt tot omzetting eenmanszaken in bv

Oanmakke op 15 juni 2020

De economische terugval is voor veel ondernemers die in een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof) ondernemen reden om hun rechtsvorm aan te passen naar bv. Doel is om aansprakelijkheden te beperken.

In een eenmanszaak, vof of maatschap bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden en verplichtingen die u in uw bedrijf bent aangegaan. In een bv beperkt u die aansprakelijkheid. Echter, verplichtingen en schulden die dateren uit de tijd dat u nog geen bv was, blijven privé op u verhaalbaar.

Geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een nv of bv en – omgekeerd – geruisloze terugkeer, zijn onder voorwaarden mogelijk met terugwerkende kracht naar het begin van het jaar. Een van de voorwaarden voor terugwerking is dat bepaalde juridische handelingen worden verricht binnen vijftien maanden na het tijdstip waarnaar terugwerking wordt gewenst. Deze termijn voor terugwerking van geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is op 31 maart 2020 verstreken.

Gegeven de huidige crisis kan het zijn dat deze termijn niet wordt gehaald. Dit kan ertoe leiden dat de onderneming niet met terugwerkende kracht geruisloos kan worden omgezet of kan terugkeren. Daarom heeft het kabinet besloten de termijn van vijftien maanden met drie maanden te verlengen in het geval dat deze 15-maandstermijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Wilt u meer weten over geruisloze inbreng of terugkeer? Bel ons voor het maken van een afspraak.