De keuze is reuze

Oanmakke op 18 april 2023

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel betreffende de achternaam van een kind.

Vanaf 1 januari is het mogelijk om te kiezen uit een viertal opties. Stel Jan de Vries en Karin Dijkstra krijgen samen een kindje. Naast dat ze een voornaam voor het kindje moeten kiezen, hebben ze ook ten aanzien van de achternaam diverse keuzes. Het kindje kan als achternaam de volgende namen dragen:

  • De Vries
  • Dijkstra
  • Dijkstra de Vries
  • De Vries Dijkstra.

Het wetsvoorstel is ingediend naar aanleiding van een petitie die meer dan 15.000 keer is ondertekend. Er wordt gestreefd naar meer gelijkheid tussen beide ouders en tevens was de mogelijkheid van een echtscheiding een reden voor het voorstel. Als het kind een dubbele achternaam heeft, dan blijft het ook na echtscheiding de namen van beide ouders dragen.

Is je kindje geboren na 2016 dan is het mogelijk nog met terugwerkende kracht te kiezen voor een dubbele achternaam. Heb je als ouders eenmaal een keuze gemaakt, dan geldt die keuze ook voor de volgende kinderen.

Om te voorkomen dat de achternamen zich maar blijven vermenigvuldigen is daar wel een limiet aan gesteld. Het namen optellen stopt na drie generaties.