Dertig dagen clausule

Oanmakke op 5 oktober 2018

Echtparen of samenwonenden zonder kinderen willen elkaar vaak tot enig erfgenaam benoemen. Maar stel dat zo'n koppel een auto-ongeluk krijgt, waarbij de man op slag dood is en zijn vriendin veertien dagen later overlijdt.  Dan vererft eerst het vermogen van de man naar de vriendin en vervolgens, als zij komt te overlijden, naar bijvoorbeeld de familie van de vriendin.

Los van het feit dat de meeste mensen het zuur vinden als de gehele erfenis naar de schoonfamilie verdwijnt, is het ook de vraag of de vriendin erfbelasting moet betalen.

Sinds 1 januari 2010 staat er een dertig-dagen-clausule in de Successiewet. Deze clausule regelt dat de erfbelasting van een erfgenaam wordt verminderd tot nihil als hij zelf ook binnen dertig dagen overlijdt. Hiermee wordt dubbele heffing van erfbelasting, kort achter elkaar over hetzelfde vermogen, voorkomen.

Maak een goed testament op

Deze fiscale clausule regelt echter niet wie er moet erven als u en uw partner kort na elkaar komen te overlijden. Wilt u bijvoorbeeld dat in dat geval een bijvoorbeeld een goed doel erft dan zult u zelf een clausule in uw testament moeten opnemen.

U kunt bij testament bepalen dat u elkaars erfgenaam bent, onder de ontbindende voorwaarde dat uw partner binnen dertig dagen na u overlijdt. Dat betekent dat de benoeming van uw partner tot erfgenaam vervalt als hij of zij binnen dertig dagen na u overlijdt. U benoemt dan het goede doel (onder opschortende voorwaarde) tot opvolgend erfgenaam.

Wilt u meer weten over dertig-dagen-clausule? Wij maken de clausule graag voor u op maat! Neem contact met ons op voor meer informatie.