Digitale oprichting BV, gjin kofje mear?

Oanmakke op 29 mei 2022

Op 22 april 2022 is het wetsvoorstel inzake de digitale oprichting van besloten vennootschappen bij de Tweede Kamer ingediend. Volgens de Europese richtlijn had Nederland vanaf 1 augustus 2021 de mogelijkheid tot de digitale oprichting van BV's moeten realiseren, maar het Ministerie van Justitie heeft toestemming gekregen om de invoering van de wet uit te stellen tot uiterlijk 1 augustus 2022.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen en doorgevoerd moet het mogelijk zijn digitaal een BV op de richten, zonder dat de oprichter - een onderdaan van een lidstaat van de EU - fysiek naar de notaris hoeft. 
Onze beroepsorganisatie (de KNB) heeft een platform ontwikkeld, waar de cliënt via audio- en videoverbinding voor de notaris kan verschijnen en de identificatie van de cliënt kan plaatsvinden en de akte kan worden ondertekend door middel van elektronische handtekening.

Op grond van art. IV van het wetsvoorstel treedt de wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. Tot die tijd zit de oprichter nog gewoon bij de notaris aan tafel  voor het persoonlijk ondertekenen van de akte (behalve als deze reeds persoonlijk een volmacht heeft getekend), maar ook na invoering van deze wet blijven wij u natuurlijk graag ontvangen op ons kantoor om samen onder het genot van een kopje koffie de akte door te nemen en te tekenen.