Eén kind met een lening bij u?

Oanmakke op 8 april 2019

Als ouders hun kinderen een lening verstrekken gebeurt dat niet altijd gelijktijdig voor alle kinderen. Soms krijgt maar één kind een lening, soms alle kinderen, maar voor verschillende bedragen. Wat gebeurt er met die leningen bij overlijden van de ouders?

De meeste ouders willen leningen aan kinderen bij hun overlijden verrekenen met de erfdelen van de kinderen, zodat alle kinderen per saldo evenveel ontvangen.

Zo moest Hof Den Bosch onlangs oordelen over een gezin waarbij één kind een lening had uitstaan bij vader. In zijn testament gaf de vader de andere twee kinderen een legaat (een geldbedrag voor een specifieke begunstigde). Daarnaast schold hij de lening kwijt. Na zijn overlijden ontstond er discussie, omdat twee kinderen stelden dat de kwijtschelding van de lening ook bedoeld was om de hoge studiekosten van de twee andere kinderen te compenseren. Niet duidelijk was of de overleden vader zich had vergist en of de legaten in het testament echt wel zijn bedoeling waren geweest. De kinderen procederen langdurig over het bewijs.

De vader die zo zijn best had gedaan zijn kinderen bij te staan bij studie en levensonderhoud heeft vast nooit de bedoeling gehad dat zij over zijn testament moesten procederen. Tegenwoordig neemt de notaris in toenemende mate een inleiding, ook wel een considerans of preambule genoemd, op in het testament. Hierin wordt verwoordt wat de bedoelingen zijn geweest van degene die het testament maakt. Dit voorkomt dat erfgenamen later naar de bedoeling moeten gissen en maakt het makkelijker om testamenten te begrijpen en correct uit te voeren.

Heeft u een complexe familiesituatie en staat er geen speciale inleiding in uw testament? U bent welkom om met ons de verbeteringen voor uw testament te bespreken.

Bron: Hof Den Bosch, 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4498