Eerder testament zorgt voor problemen

Oanmakke op 3 juli 2019

Bij het opmaken van een testament kunt u aangeven wat uw wensen zijn. De notaris zal uw wensen zo goed mogelijk vertalen naar een nieuw testament. Daarbij zal de notaris u niet alleen vragen naar de samenstelling van uw familie, maar ook een globaal overzicht van uw vermogen willen doornemen, en uw eerder opgestelde testament willen bekijken.

Nieuwe fiscale regels

In het eerder opgestelde testament kunnen bepalingen staan die herroepen moeten worden in uw nieuwe testament, bijvoorbeeld de benoeming van iemand die geen erfgenaam meer moet zijn. Daarnaast kan bijvoorbeeld een gewijzigde fiscale wet niet meer het gewenste gevolg teweegbrengen, en moet het nieuwe testament daarop aangepast worden.

Onlangs speelde er een geval waarbij in een nieuw testament het oude testament niet geheel was herroepen. Later bleek dat er in het oude testament een langstlevendenregeling stond, terwijl de langstlevende echtgenote in een aanvullend testament werd onterfd. Aangezien het om een grote nalatenschap van de overleden echtgenoot ging, ontstond er discussie over de bedoeling van de overleden echtgenoot. Met een grondige herziening van het oude testament had deze discussie wellicht voorkomen kunnen worden.

Testament laten herzien?

Is het uw bedoeling om binnenkort uw testament te laten herzien? Bereid u dan goed voor op uw bezoek, en neem naast een globale vermogensopstelling ook voorgaande testamenten mee. Ook eventuele huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract zijn noodzakelijk voor de notaris om een goed advies te kunnen geven.

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.