Eigen bijdrage verzorgingshuis betalen van vermogen?

Oanmakke op 13 mei 2019

Veel mensen zijn bezorgd dat ze in een verzorgingshuis hun hele eigen vermogen moeten gebruiken voor de eigen bijdrage, en dat er niks overblijft om aan de kinderen na te laten.

In Nederland betaalt de overheid de zorgkosten, maar in sommige gevallen moet u wel een eigen bijdrage betalen voor zorg. De eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen. Als uw inkomen hoog genoeg is om de eigen bijdrage te betalen is er niets aan de hand, en teert u niet in op uw vermogen.

Is uw inkomen niet zo hoog maar heeft u vermogen of een eigen huis met overwaarde, dan kunt u wel te maken krijgen met een eigen bijdrage die hoger is dan het maandelijkse inkomen. U moet dan misschien interen op uw vermogen. Sinds kort is voor die groep mensen de situatie wel verbeterd door een hogere vrijstelling van het vermogen.

Zekerheidshalve kunt u nog een optie inbouwen in uw testament om het vermogen te verlagen als u als langstlevende in een verzorgingshuis wordt opgenomen. U kunt de kinderen in die gevallen hun erfdeel laten opeisen, zodat de berekening van de eigen bijdrage lager kan uitvallen. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid neem dan gerust contact op met ons kantoor.