Energielabel C voor kantoren

Oanmakke op 16 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal een energielabel C hebben, anders mag het niet als kantoorgebouw gebruikt worden. Dit is bepaald in artikel 5.11 Bouwbesluit 2012.

Maakt het kantoor echter deel uit van een gebouw dat ook voor andere doeleinden gebruikt wordt en is het gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie kleiner dan 50% van het totale bedrijfsoppervlakte, of samen met de kantoornevenfuncties kleiner van 100 m2, dan geldt de verplichting niet.

Ook monumenten en panden die binnen twee jaar zullen worden gesloopt of getransformeerd zijn uitgesloten van de labelverplichting, evenals panden die worden onteigend.

Maar alle andere kantoorpanden zullen dus aan de C-norm moeten voldoen.