Executeur voor je het weet!

Oanmakke op 1 oktober 2019

Een executeur is degene die de nalatenschap afwikkelt. Maar wanneer word je executeur? En kan je er nog onderuit komen als je eenmaal bent gevraagd door iemand, en in diens testament staat genoemd?

In de wet staat dat iemand executeur wordt door aanvaarding van zijn benoeming na het overlijden van de erflater. Het aanvaarden zelf is vormvrij, dat wil zeggen dat er geen speciaal document voor getekend hoeft te worden. Doorgaans zal de notaris de executeur wél vragen om een verklaring van aanvaarding te tekenen, vooral om duidelijk te markeren of iemand de taak van executeur op zich heeft genomen. Een executeur heeft dan ook de mogelijkheid om zijn benoeming niet te aanvaarden.

Toch zal in veel gevallen de aanvaarding van het executeurschap stilzwijgend gebeuren, simpelweg doordat de executeur na het overlijden begint aan zijn taak. Recent oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland nog dat een man ongelijk had toen hij stelde dat hij zijn benoeming tot executeur niet had aanvaard. De executeur had na het overlijden van de erflater: de post opengemaakt en op een rijtje gezet, belastingaangifte gedaan, meterstanden doorgegeven, abonnementen opgezegd, contact gehad met een verzekeringsmaatschappij over de levensverzekeringen van de overledene, en opdracht gegeven voor de begrafenis. De rechtbank is van oordeel dat de man met deze werkzaamheden zijn benoeming tot executeur heeft aanvaard.

Als er een executeur in functie is heeft hij vele taken en verantwoordelijkheden, waaronder de verplichting om aangifte voor erfbelasting te doen en de erfbelasting te betalen. Om te voorkomen dat de executeur onwetend aan de slag gaat en niet weet waar hij voor aangesproken kan worden, is het zinvol voor de executeur om altijd een afspraak te maken bij een notariskantoor. De aanvaarding of het afzien van de benoeming kan dan officieel vastgelegd worden en de notaris kan de executeur informeren over zijn taak.

Wilt u meer weten over de taak van de executeur, of hulp bij de uitvoering van die taak? Bel eens met een van onze notarissen, zij helpen u graag!

Bron: Rb. Midden-Nederland 9 september 2019, nr. C/16/481656/HA RK 19/150.