Forfaitair bedrag voor negatieve rente

Oanmakke op 16 juni 2020

Vanaf 1 juli 2020 zal de bank rente berekenen over alle gelden die wij voor onze klanten op de derdengeldenrekening houden (negatieve rente). Notarissen gaan de negatieve rente doorberekenen. 

De negatieve rente zal aan u in rekening worden gebracht door middel van een forfaitair bedrag afhankelijk van de hoogt van de koopsom van de woning.

Bij een koopsom ...

... tot € 250.000,- wordt er aan koper en verkoper ieder een bedrag van € 10 exclusief BTW (21%)  doorbelast;

... tot € 500.000,- wordt er aan koper en verkoper ieder een bedrag van € 20 exclusief BTW (21%)  doorbelast;

... tot € 750.000,- wordt er aan koper en verkoper ieder een bedrag van € 30 exclusief BTW (21%)  doorbelast;

Is de koopsom hoger dan € 750.000. dan wordt er een negatieve rente berekend per dag op basis van het  voor deze transactie op onze derdengeldenrekening gestorte bedrag, welke bij koper en verkoper ieder voor de helft zal worden doorberekend, zulks verhoogd met een opslag van € 10 exlcusief BTW per partij.

De negatieve rente over op onze derdengeldenrekening gehouden waarborgsommen wordt per dag doorberekend. Deze rente komt dan in aanvulling op de hiervoor genoemde bedragen.

Bij gehouden bedragen inzake nalatenschappen of op het gebied van het ondernemingsrecht wordt ook de negatieve rente per dag doorberekend zulks verhoogd met een opslag van € 15 exclusief BTW.

Meer weten? Neem contact op.