Gratis slimme erfrechtbijeenkomst op 2 april

Oanmakke op 20 maart 2019

Als u wilt weten hoe het zit met het erfrecht, testamenten, eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling en dergelijke dan wilt u toch goede en eerlijke voorlichting van dé specialist? Sekuer Notarissen staat voor u klaar!

De notaris is natuurlijk de persoon bij uitstek die u kan helpen om uw zaken goed te regelen Als u gebruikmaakt van een tussenpersoon die geennotaris is, neemt u een risico... Is de voorlichting wel goed, up to date en op úw situatie van toepassing? En het is toch omslachtig om eerst een tussenpersoon te spreken en daarna alsnog naar de notaris te moeten? Er is wettelijk bepaald dat de notaris de enige persoon is waarbij u een testament kunt laten maken en dat de notaris daaraan voorafgaand zélf met u uw wensen bespreekt en u voorlicht. Bij de notaris  bent u dan ook meteen aan het goede adres!

En wat dacht u van de dubbele kosten? U moet de tussenpersoon betalen en vervolgens ook nog de notaris ... zonde toch?

U wilt ook eerlijke voorlichting. Aan een algemeen rekensommetje van een tussenpersoon heeft u niets. Het hangt namelijk altijd af van uw persoonlijke omstandigheden en geen situatie is gelijk! Na uw overlijden is er geen herkansing meer. Want als het bij u niet goed geregeld is, is er na uw overlijden geen herkansing meer... De notaris is dé specialist waar u direct in goede handen bent.

Zo werkt Sekuer Notarissen:

  • Wij helpen u zélf met ons team van vijf ervaren (kandidaat) notarissen, die normale taal spreken, ook in het Frysk!
  • Dat een notarisakte "moeilijk te lezen" is komt omdat het in "wetstaal" is opgesteld. De wet is ook moeilijk te lezen en het is de notaris die speciaal is opgeleid (in totaal 7 jaar lang) om die wet te kunnen lezen, te begrijpen en te gebruiken. De notaris is de schakel tussen ú en de wet. Een goede notaris vertelt u in normale (ook Fryske) taal en in een persoonlijk gesprek wat wel en niet kan en vooral wat in úw geval verstandig of slim is.
  • Geen woorden maar daden! Wij willen graag waarmaken dat we dé specialist zijn, waar u gewoon mee kunt praten voor een goed en eerlijk advies.

Kom op 2 april naar onze gratis slimme erfrechtbijeenkomsten (14.30 en 19.30 uur) in Brasserie Kolkzicht Surhuisterveen 

Wij zijn er dan voor u en vertellen u alles wat u moet weten om zelf te beslissen wat u wilt. Het wordt een gezellige en leuke bijeenkomst, met heldere taal en advies en verhalen uit de praktijk! Zowel in de middag als in de avond maakt u bovendien kans op 2 gratis testamenten of  2 levenstestamenten naar keuze. Onder de aanwezigen zal een verloting plaatsvinden.

Testament

Met een goed testament kunt u maximaal de helft van uw vermogen veiligstellen voor de eigen bijdrage in de zorg! De eigen bijdrage voor een zorginstelling kan oplopen tot ruim € 2.350 per maand. De kans is groot dat u uw vermogen moet gaan opeten om de eigen zorgbijdrage te betalen. Als u altijd hard heeft gewerkt en heeft gespaard, of u heeft een eigen woning die in verband met uw opname verkocht wordt, dan moet u dus zelf flink meebetalen aan uw zorg. Bovendien blijft er door de eigen bijdrage minder over om aan uw kinderen na te laten: de erfenis verdampt! Verder wordt uw vermogen bekeken naar de stand van uw vermogen twee jaar terug! Het is dus belangrijk "op tijd" maatregelen te nemen!

Verouderd testament

Wist u dat u met uw "oude" langstlevende testament grote kans heeft dat u bij overlijden tóch toestemming van uw kinderen nodig heeft? Stel u bent getrouwd en u heeft "vroeger" een langstlevende testament laten maken. Laat uw testament controleren, want bij oude “vruchtgebruik" testamenten worden de kinderen mede-eigenaar van alle bezittingen, zoals ook van uw eigen woning en bankrekeningen. Daardoor heeft de langstlevende partner de medewerking van de kinderen nodig na het overlijden. U wilt toch niet afhankelijk zijn van de toestemming van uw kinderen voor bijvoorbeeld verkoop van de woning of het beschikken over uw bankrekening? Dat kunt u voorkomen door een nieuw testament te maken.

Volmacht

Wat als u niet meer "by sûp en stút" bent? Regel het met een notariële volmacht/levenstestament! Als u een dagje ouder wordt en u of uw partner wordt dement, of krijgt een beroerte, wat dan? Stel uw partner wordt opgenomen in een zorginstelling en u wilt de woning verkopen. Dan heeft u de handtekening van uw partner nodig en die begrijpt het allemaal niet meer zo goed. Als u niets heeft geregeld, dan moet u toestemming vragen aan de Rechtbank om het huis te verkopen. Als u bij de notaris ooit uit voorzorg een notariële volmacht heeft gemaakt, is er geen probleem. Ook kunt u regelen dat de gemachtigde dan schenkingen mag doen, bijvoorbeeld aan de kinderen. Daardoor wordt uw vermogen kleiner en dus ook de eigen bijdrage voor de zorg.

Levenstestament

In het levenstestament kunt u naast de volmacht ook uw medische wensen kenbaar maken. Met wie mag uw arts overleggen als overleg met uzelf niet meer mogelijk is en hoe zou u willen dat uw behandeling eruit ziet? De zorg kent steeds meer regels en protocollen, het is fijn als dan iemand namens u kan optreden en voor uw belangen en wensen kan opkomen.

Kortom: een notariële volmacht/levenstestament is heel praktisch!

Schenking

Schenkingen... hoe zit dat met de erfbelasting en zorgbijdrage? U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen zo weinig mogelijk erfbelasting moeten betalen. Het kan verstandig zijn om tijdens uw leven al een deel weg te geven. Want wat u nu (belastingvrij) schenkt, wordt bij uw overlijden niet meer belast met erfbelasting. Door te schenken kunt u ook voorkomen dat u uw vermogen moet opeten als u in een zorginstelling terecht komt. Door te schenken wordt uw vermogen kleiner en dus ook uw eigen bijdrage.

De "papieren" schenking Mooi hoor, die schenkingen, maar wat als uw geld "vast zit in de stenen" van uw eigen huis? Dat telt ook mee als vermogen voor de belasting, maar u kunt er geen boodschappen van doen. U kunt er wél van schenken en zo de waarde van uw huis voor de erfbelasting en de zorginstelling verlagen, zodat u later minder hoeft te betalen. Hoe? Meer weten? Kom langs op 2 april en wij vertellen u er alles over.

 

Graag tot ziens op 2 april in Kolkzicht Surhuisterveen!

's Middags om 14.30 uur of 's avonds om 19.30 uur. De koffie staat klaar!