Het einde van de jubelton

Oanmakke op 21 september 2022

In 2010 werd, om de woningmarkt te stimuleren in recessietijd waarin veel woningen ‘onder water’ stonden, een bijzondere belastingvrijstelling ingevoerd; een vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen die bestemd zijn voor besteding aan de eigen woning.

Inmiddels, bijna 13 jaar later, ziet de woningmarkt er heel anders uit. 

De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van de resultaten uit een onderzoeksrapport en de inmiddels brede roep om afschaffing het voorstel gedaan de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning met ingang van 1 januari 2023 te verlagen tot ongeveer € 27.231 (hierop zal nog een inflatiecorrectie worden toegepast) en met ingang van 1 januari 2024 in zijn geheel af te schaffen.

Voor het kalenderjaar 2022 geldt de regeling van de jubelton nog wel en daarom kan het interessant zijn voorgenomen schenkingen naar voren te halen, zodat er dit jaar nog van de grote vrijstelling van € 106.671 geprofiteerd kan worden.

De schenking hoeft niet gelijk in zijn geheel te worden besteed aan de eigen woning. Deze moet worden besteed in het jaar van de schenking of de twee daaropvolgende kalenderjaren;

Voor het kunnen benutten van de jubelton moet verder nog aan meerdere voorwaarden worden voldaan. Hier kunnen wij u uiteraard verder bij helpen en van dienst zijn. Neem contact op voor het maken van een afspraak.