Inboedel door loting naar erfgenamen?

Oanmakke op 8 januari 2019

Niet veel mensen weten dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen. Ook al wil de meerderheid van de erfgenamen het huis van de overledene verkopen voor een hoger bedrag dan de rest, zonder de instemming van de hele groep kan dat niet.

Mensen die problemen verwachten in de groep die van hen erft, stellen soms een executeur aan. De executeur kan veel zaken zelf doen, zoals betalingen, het opzeggen van abonnementen en de belastingaangiften. Een huis verkopen mag de executeur alleen zelfstandig als hij daarvoor de bevoegdheid heeft gekregen in het testament. Ook als het nodig is om schulden uit de nalatenschap af te lossen, zoals bijvoorbeeld het aflossen van een hypotheek of het betalen van erfbelasting, mag de executeur verkopen.

Een executeur kan ook zorgen dat een groep erfgenamen geen ruzie maakt bij de verdeling van de inboedel. Meestal organiseert hij een bijeenkomst waarbij de erfgenamen kunnen aangeven welke inboedelstukken ze willen hebben. Bij gelijke keuze lost de executeur het probleem soms pragmatisch op door te loten. Toch is het voor de executeur en de erfgenamen veel fijner als de overledene een codicil achterlaat.

Een codicil is een handgeschreven document, waarin spulletjes kunnen worden bestemd voor met naam en toenaam genoemde personen. Het codicil mag dus niet op de computer gemaakt worden en moet gedateerd en ondertekend zijn. Het scheelt de executeur veel tijd en dus geld als hij geen bijeenkomst hoeft te organiseren en de inboedelstukken kan laten ophalen door de personen die in het codicil staan.

Wilt u meer weten over het rechtsgeldig opmaken van een codicil, vraag gerust een voorbeeldcodicil bij ons aan. Heeft u ook een testament bij ons? Dan bieden wij u graag de service aan om het codicil bij uw testament te bewaren.