Kan er nog gejubeld worden? Nieuws over de jubelton.

Oanmakke op 22 december 2021

Bijna negen maanden na de verkiezingen zijn VVD, D66, CDA en ChristenUnie eruit. Ze hebben na een “drege” periode eindelijk een regeerakkoord gesloten.

In dit akkoord staan allemaal plannen over bijvoorbeeld verduurzaming en modernisering, investeringen in innovatie, kennis en mobiliteit. Dit alles moet ook gefinancierd worden en daarom staan er ook een aantal voorstellen in met financiële gevolgen. Zo wordt onder meer voorgesteld om het algemene tarief van overdrachtsbelasting dat net dit jaar op 8% is gesteld, per 2023 te verhogen naar 9%.

Afschaffing jubelton

Daarnaast wordt voorgesteld om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton, af te schaffen. Het voorstel is echter om dit pas in 2024 te doen. Mocht degene aan wie u nog een dergelijke schenking wilt doen in 2022 of 2023 nog niet de geschikte woning hebben gevonden, dan is er nog de regeling om het bedrag toch alvast over te maken onder de voorwaarde dat het de daarop volgende twee kalenderjaren gebruikt moet worden voor de eigen woning.

Zoals het nu lijkt kan er de komende twee jaar dus nog flink geschonken en gejubeld worden en let wel, de regelingen in het regeerakkoord zijn nog maar plannen/voorstellen, het is nog niet zeker of de genoemde regelingen ook daadwerkelijk door zullen gaan.