Letterlijke tekst in testament

Oanmakke op 18 januari 2019

De letterlijke tekst van een testament kan heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als u uw partner tot erfgenaam heeft benoemd. Daarbij wordt soms als extra vermelding opgenomen dat de partner geen erfgenaam meer mag zijn, als uw relatie bij overlijden is verbroken.

Als uit het testament niet voldoende duidelijk blijkt wanneer er sprake is van een verbroken relatie, dan kan er na overlijden discussie ontstaan. De partner en de familieleden kunnen dan in een procedure belanden om te laten bepalen voor wie de erfenis is.

Zo speelde er onlangs bij de rechtbank Limburg een zaak van een man die in zijn testament zijn vriendin tot erfgenaam had aangewezen. Op dezelfde dag maakten zij ook een samenlevingscontract. In het testament stond opgenomen dat de partner niet meer zou erven als het stel bij overlijden niet langer ingeschreven stond op hetzelfde adres. Bij het overlijden bleek dat de man en zijn vriendin altijd in hetzelfde huis hadden gewoond maar dat zij nooit op hetzelfde adres ingeschreven hadden gestaan. Volgens de letterlijke tekst van het testament zou de vriendin nu geen erfgenaam zijn van de man.

De rechter legt de tekst van het testament anders uit. Hij kijkt naar alle omstandigheden van dit geval. De conclusie is dat de man heeft bedoeld de vrouw met wie hij samenwoonde tot erfgenaam te benoemen. Volgens de rechter geldt dit, ook al is aan het officiële criterium van inschrijving op hetzelfde adres niet voldaan. Goed nieuws voor de vriendin! Toch was er ook een vervelende bijkomstigheid: doordat de inschrijving op hetzelfde adres ontbrak, had zij geen recht op de vrijstelling voor officiële samenwoners en moest zij erfbelasting betalen over haar erfenis volgens het hoogste tarief.

Door een regelmatige update van samenlevingscontract en testament van dit stel, had deze situatie voorkomen kunnen worden. Ook al lijkt het leven soepel te verlopen, wetten en regelgeving kunnen veranderen. Eens in de vijf jaar naar de notaris voor een korte ‘APK’ van uw documenten kan zeker geen kwaad. Komt u langs voor een APK van uw documenten?