Levenstestament en bewind

Oanmakke op 21 oktober 2020

Inmiddels weten veel mensen in Nederland dat het maken van een levenstestament verstandig kan zijn. Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon. Deze persoon kan zaken regelen als u dat in de toekomst zelf niet meer kan. U kunt dan denken aan een plotseling ongeval of een langzaam intredende ziekte, zoals bijvoorbeeld Alzheimer.

Bewindvoerder

Heeft u niets geregeld en wordt u getroffen door een onheil, dan zullen de mensen om u heen op een gegeven moment bewind aan moeten vragen. De rechter beoordeelt dan aan de hand van een doktersrapport of u daadwerkelijk niet meer in staat bent uw eigen zaken te behartigen. Doorgaans wordt iemand uit uw omgeving zoals een partner, kind, familielid of bekende tot bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder moet voor grote beslissingen toestemming vragen aan de rechter. Daarnaast moet jaarlijks een overzicht van de uitgaven en inkomsten worden overlegd.

Als er een levenstestament is opgesteld geeft de rechter doorgaans geen toestemming voor bewind. Een levenstestament is dus een mooi instrument om zelf te bepalen wie er voor u gaat zorgen. Zo houdt u de regie over uw leven, óók als u zelf ziek wordt.

Levenstestament opzij gezet

Af en toe blijkt dat de rechter een uitzondering maakt en toch een levenstestament opzijzet. Dat gebeurt niet zomaar, meestal is er dan iets bijzonders aan de hand. Recent besliste het Hof Arnhem-Leeuwarden over een zaak waarin iemand zijn oudste broer en schoonzus had benoemd tot gemachtigden in zijn levenstestament. De jongste broer en zus waren het daar niet mee eens en vroegen de rechter om een professionele bewindvoerder te benoemen. Zij voeren aan dat de familieverhoudingen ernstig waren verstoord en de belangen van hun broer daar ernstig onder zouden lijden. De rechter neemt de hele familiesituatie in ogenschouw en gaat voorbij aan het levenstestament en benoemt een professionele bewindvoerder. Volgens de rechter worden de belangen van de man door de familieruzies niet goed behartigd en kan een buitenstaander dit beter doen.

Wilt u weten hoe u een goed levenstestament inricht? Neem contact met ons op.