Mag een gemachtigde aan zichzelf schenken of verkopen?

Oanmakke op 6 november 2017

Soms geeft iemand een volmacht aan een partner, kind of vriend. Op die manier kunnen allerlei noodzakelijke handelingen verricht worden die de persoon in kwestie zelf niet meer kan afhandelen. De laatste jaren is ook de uitgebreide algemene volmacht, ook wel ‘levenstestament’ genoemd, veel in de media. In volmachten wordt vaak een paragraaf opgenomen over de zogenaamde ‘Selbsteintritt’.

Selbsteintritt

Met de Selbsteintritt wordt bedoeld dat de gemachtigde handelingen mag verrichten met zichzelf als wederpartij. Bijvoorbeeld: een zoon die gemachtigd is door zijn moeder om haar zaken te regelen, kan het ouderlijk huis aan zichzelf verkopen of schenkingen aan zichzelf doen.

Bij het maken van een volmacht bespreken wij vaak wat de gemachtigde wil. Heeft iemand meerdere kinderen, maar krijgt één kind de volmacht, dan wordt de Selbsteintritt soms uitgesloten. Een andere mogelijkheid is dat er voor sommige handelingen een beperking wordt opgenomen. Bijvoorbeeld dat de gemachtigde alleen schenkingen mag doen als dat aan alle kinderen tegelijk gebeurt. Of dat bij verkoop van het ouderlijk huis aan het gemachtigde kind er een handtekening nodig is, van de andere kinderen of een toezichthouder.

Meer informatie

Overweegt u een volmacht af te geven aan iemand, of heeft u dat al gedaan en heeft u vragen over deze materie? Neem gerust contact met ons op. Ook als u gemachtigde bent en precies wilt weten wat uw bevoegdheden inhouden, zijn wij u graag van dienst.