Mag ik mijn geld opmaken?

Oanmakke op 10 februari 2020

Veel mensen met kinderen maken een langstlevendentestament. Het testament moet regelen dat de langstlevende ongestoord kan doorleven, zonder dat kinderen hun erfdeel opeisen.

Niet alleen bij het maken van deze testamenten, maar ook na het overlijden van de eerste partner krijgen wij vaak dezelfde vraag van de langstlevende: ‘Mag ik het geld wel opmaken, of moet ik het erfdeel van de kinderen in stand houden en bewaren tot mijn overlijden?’.
Het langstlevenden testament kent diverse vormen, en bij de meeste daarvan geldt dat de langstlevende ongestoord kan voortleven na het overlijden van de partner, en de nalatenschap op mag maken. Toch komt er af een toe een angstig kind in actie.

Onlangs speelde er een zaak bij het Hof Den Haag. Een dochter wilde beslagleggen, omdat haar vader volgens haarzelf voldoende inkomen en vermogen had om ruimschoots in zijn gebruikelijke levensbehoefte te voorzien. De dochter wilde voorkomen dat de vader haar erfdeel in haar moeders erfenis opmaakte.

De rechter was duidelijk en gaf aan dat volgens het langstlevendentestament van de moeder, de langstlevende ontstoord moest kunnen voortleven. Dit zou alleen anders zijn als de vader misbruik zou maken van zijn bevoegdheid en de erfenis van zijn vrouw opzettelijk zou gaan verminderen om de kinderen te benadelen. Volgens de rechter was hier geen sprake van.

Wilt u weten of uw testament goed is opgesteld, of heeft u een oud testament (van voor 2003)? Maak gerust een afspraak om uw testament met ons te bespreken.